Erinevad puitmajad

Tehaseline renoveerimine

Suur osa Eesti elamufondist moodustavad nõukogude perioodil ehitatud kortermajad, millest paljud on püsti püsinud 60+ aastat ja vajavad lähiajal „iluravi“ asemel põhjalikku uuenduskuuri. Hoone suures mahus renoveerimisele peaks mõtlema need, kes elavad ca 50 aastat tagasi ehitatud kortermajas. 50 aastat on meie ehituspraktikas hoonete tüüpiliseks projekteeritud elueaks, mis tähendab seda, et eluea lõpuaastate lähenedes suure tõenäosusega ei pruugi toimida ohutult enam hoone tehnosüsteemid või tarindid (näiteks rõdud) ning väljanägemine on kaotanud oma esteetilise poole. Lisaks on hoonete puhul väga oluline soojustamine. Korralikult renoveeritud ja soojustatud majades kulub kütet oluliselt vähem, samas eluruumid on soojad ning küttearved väiksemad.

Illustratsioon rekonstrueeritud kortermajast (EstNor OÜ)

Kortermajade renoveerimiseks on Eesti majatehastel välja pakkuda eraldi lahendus – hoonete renoveerimine ja soojustamine tehases toodetud puitkarkassil fassaadielementidega.

Tehaseline renoveerimine ehk soojustamine tehases toodetud fassaadielementidega on ehitusviis, mis erineb traditsioonilisest platsiehitusest järgnevalt:

+ Puitkarkassil element ehitatakse tehasetingimustes vähemalt 80% ulatuses valmis selliselt, et selles on nii soojustus, tuule- ja aurutõkked, uued avatäited, uus ventilatsioonitorustik ning lõppviimistlusega fassaad.

+ Enne tööde algust skaneeritakse kortermaja kolmemõõtmeliselt (3D) üles, et täpselt teada saada iga hoone eripärad (kumerused, konarused). Samuti tehakse olemasolevatele konstruktsioonidele materjalitestid, et olla kindel antud ehitusviisi sobilikkuses konkreetsele hoonele.

+ Fassaadielemendid transporditakse objektile, kus need kinnitatakse olemasoleva hoone külge.

+ Platsitöödena tehakse elementide ühendused ja lõplik viimistlus, lisaks korteris sees aknapalede viimistlus ja ventilatsiooniavade ühendused.

Kõik muud kortermaja rekonstrueerimistööd teostatakse samamoodi nagu platsiehituse korral.

Elementidega renoveerimise korral vähenevad näiteks tavapärase renoveerimistehnoloogiaga kaasas käivad puudused nagu ehitusplatsi korrashoid, suur tööjõuvajadus, ajakulu ja elanike häiring ehituse ajal. Hoone ümber ei ole vaja püstitada mitmeid kuid seisvaid tellinguid. Tehaseline renoveerimine annab ka kindluse, et töö on tehtud kvaliteetselt ja kontrollitult.

Eriti hästi sobib tehaseline renoveerimine nõukogudeaegsetele tüüpmajadele, kuna just need hoonetüübid on läbinud pilootprojektid ning nende efektiivseks renoveerimiseks on teadmised ja kogemused juba olemas. Siiski ei tähenda see, et tehaseliselt ei saaks renoveerida ka eriprojektide alusel ehitatud kortermaju, nende puhul tuleb arvestada veidi pikema ettevalmistusajaga.

Woodhouse Estonia osaleb teadus- ja arendusprogrammis LIFE IP BuildEST, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse vaates. Woodhouse Estonia roll on projekti raames edendada kortermajade tehaselise renoveerimise tehnoloogiaid.

Korteriühistutele on abiks see, et tehaseliselt toodetud fassaadielementidega kortermajade renoveerimine on riigi poolt toetatud läbi Kredexi rahastuse. Info Kredexi meetme kohta SIIN LINGIL

Korterelamu tehaseliste fassaadielementidega rekonstrueerimise animatsioon (EstNor OÜ)
Korterelamu tehaseliste fassaadielementidega rekonstrueerimise animatsioon (KMT Prefab OÜ)