Eesti puitmajasektori showroom Vabahõhumuuseumis Foto: Jakob Meier

Meist

Woodhouse Estonia on loodud Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Meie eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua sidemeid tootjate ja teiste partneritega.

Woodhouse Estonia peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.

Kontaktid

Annika Kadaja
Tegevjuht
Eeva Vahtramäe
Eesti puitmajaklastri
juht
Elar Vilt
Arendusnõunik
Piret Jaani
Haridusvaldkonna koordinaator

Woodhouse Estonia

Eesti Puitmajaklaster

Eesti Puitmajaklaster loodi selleks, et tõsta klastri ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet ja ekspordikäivet läbi ettevõtete, teadus- ja arendustegevuse ning õppeasutuste vahelise rahvusvahelise koostöö ühisturunduse, tootearenduse ja kompetentsi suurendamise vallas.

Eesmärgid

 • käibe kasv
 • kasumi kasv
 • ekspordikäibe kasv
 • klastrisse kuuluvate ettevõtete arvu suurenemine
 • tootlikkuse tõus
 • lisandväärtuse tõus
Eesti Puitmajaklastri juhtorganisatsioon on Eesti Puitmajaliit. Hetkel on klastris 27 organisatsiooni (sh 17 puitmaju tootvat ettevõtet). Eesti Puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond EASi klastri arendamise programmi kaudu “Eesti puitmajade ekspordiklastri projekti” raames.

Projekti IV perioodi pikkus

04.01.2019-31.08.2023
(56 kuud)

Projekti IV perioodi eelarve

1 004 789,60 EUR
(sh 502 394,80 EUR toetus)

Klastri nõukogu

Siim Leisalu
Timbeco Woodhouse OÜ
Nõukogu liige
Martin Talts
KMT Prefab OÜ
Nõukogu liige
Andrus Prangli
Hobbiton OÜ
Nõukogu liige
Tarmo Tamm
Peetri Puit OÜ
Nõukogu liige
Mihkel Urmet

Klastrijuht

Eeva Vahtramäe

Eesti Puitmajaliit

Eesti Puitmajaliit asutati 20. mail 1999. aastal 17 puitmajade tootmisega tegeleva ettevõtte poolt. Eesti Puitmajaliidu põhieesmärk on suurendada oma liikmesettevõtete konkurentsivõimet ja ekspordivõimet erinevate toetavate ühisettevõtete kaudu.

Ühisettevõtete koostöö hõlmab üldarendust, turundust, kutseõppetegevust, poliitika kujundamises osalemist ja infovahetust. Eesti Puitmajaliidu liikmete poolt toodetud erinevad tooted on moodulmajad, elementmajad, aiamajad, höövel- ja ümarpuidust palkmajad. Need jagunevad käsitsi valmistatud palkmajade ja masintöödeldud palkmajade tootjateks.

Kõik tootjad omavad pikaajalisi tootmistraditsioone ja on välisturgudel konkurentsivõimelised – ca 80-90% kogu Eesti puitmajade toodangust läheb ekspordiks. Aasta jooksul eksporditud puitmajade kogukäibe põhjal on Eesti EL-s 1. puitmajade eksportija.

Eesmärgid

 • arendustegevused
 • turundustegevused
 • ühised kutseõppe valdkonna tegevused
 • infovahetus
 • poliitikate kujundamises osalemine
 • konkurentsivõime tõstmine
Eesti puitmajasektori müügitulu ulatub ligikaudu 450 miljoni euroni, sealjuures moodustab Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv ligi 80% kogu sektori vastavatest näitajatest. Kui arvestada, et puitmajatootjaid on Eestis tervikuna kokku ca 140, siis võib öelda, et ühistegevusteks on liitunud nendest suuremad ja mõjukamad ettevõtted.

Juhatus

Martin Talts
KMT Prefab OÜ
Juhatuse esimees
Alo Tamm
Harmet OÜ
Juhatuse aseesimees
Siim Leisalu
Timbeco Woodhouse OÜ
Juhatuse liige
Andrus Prangli
Hobbiton OÜ
Juhatuse liige
Priit Kallas
Creative Woodworks OÜ
Juhatuse liige
Indrek Rehme
Kodumaja AS
Juhatuse liige
Lauri Tuulberg
Welement AS
Juhatuse liige

Tegevjuht ja Puitmajaklastri ühisturunduse juht

Annika Kadaja