Juhendmaterjal kortermajade renoveerimise arenguks

Koostöös Päästeametiga on valminud tuleohutuslahenduste juhendmaterjal „Korterelamute renoveerimine tehaseliste fassaadielementidega“, mis on järg juhisele „Puitfassaadide tuleohutuslahendused kuni 5 korruseliste eluhoonete renoveerimisel“.

Juhendi fookuses on kortermajade renoveerimine tehaseliste fassaadielemenditega, mille juures on eripäraks asjaolu, et kivikonstruktsioonis välispiirded kaetakse tehases eeltoodetud ja soojustatud puitkarkassil paneelidega.

Uue redaktsiooniga laiendatakse olemasolevate korterelamute renoveerimise tuleohutuslahendused ka 9 korruselistele hoonetele, kui need ei ole projekteeritud kõrghoonena.

Juhendi fookuses on puidu kasutamise ja tuleohutusega seonduv temaatika eluhoonete soojustamisel ning fassaadide korrastamisel. Juhendi eesmärk on sisustada tuleohutusnõuded konkreetsete lahendustega Eestis kehtiva regulatsiooni raames.

Juhend koondab puitfassaadidele esitatavad põhinõuded ning pakub standardlahendused, mis on koostatud koostöös Päästeametiga.

Juhendmaterjal on koostatud Eesti Puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu tellimusel. Käesoleva juhendmaterjali koostas Rait Pukk, joonised Egle Vogt. Eesti Puitmajaliidu poolt aitas valmimisele kaasa Elar Vilt ja Jaanus Pars. Päästeameti seisukohti ja ettepanekuid on esitanud Erti Suurtalu.

Juhendmaterjali koostamist rahastas osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri projekt, mida rahastatakse EASi klastrite meetmest, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.