Puitmajasektori teadus- ja arendustegevuse hoogustamine

EASi ja KredExi ühendasutus on otsinud läbi “Arendusnõunike toetuse konkursi” ettevõtteid esindavatest organisatsioonidest aktiivseid partnereid, kelle kaasabil panustada Teadus-​ ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAI) arengukava 2021-2035 eesmärkide elluviimisesse.

Toetuse abil saab ettevõtteid ühendav organisatsioon palgata endale arendusnõuniku, kelle töö tulemusel paraneb organisatsiooni liikmete teadlikkus ja ligipääs erinevatele TAI võimekust, TAI-​alaseid koostööprojekte ja kestlikkuse parandamist toetavatele toetustele, meetmetele ja vahenditele sh ka rahvusvahelistele rahastusvõimalustele.

Eesti puitmajasektor panustab TAIE nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonda läbi kohalike ressursside kõrge väärindamise. Puidule saab anda maksimaalselt väärtust läbi keemilise väärindamise või puidust ehitamise. Viimane on ka üks suurimaid ekspordiartikleid Eestis, panustades sel viisil jõudsalt kogu Eesti majandusse. Sektorit toetab Euroopa rohe- ja digipööre, kuna puidust ehitamine on keskkonnasäästlikum ning ka tehnoloogiliselt märgatavalt arenenum (digitaliseeritum, automatiseeritum) kui traditsiooniline ehitussektor. Selles tuules on sektoril ambitsioon kasvada poolelt miljardilt miljardi euroni – selleks on vaja aga jõuliselt tegeleda arendustegevustega ka TAIE teistes nutika spetsialiseerumise valdkondades (digilahendused igas eluvaldkonnas, nutikad ja kestlikud lahendused, sh energia).

Käimasolev projekt “Puitmajasektori teadus- ja arendustegevuste hoogustamine” võimaldab Puitmajaliidu arendusnõunikul koostada “Puitmajasektori arendustegevuste hoogustamise strateegia” ühes tegevusplaaniga ning olla selle eestvedajaks koos ettevõtete ja TA asutustega.

Projekti algus ja lõpp: 01.05.2023 – 30.04.2025

Meede: 2021-2027.1.1 Teadus- ja innovatsioonivõime, kõrgetasemelised tehnoloogiad

Valdkond: Ettevõtete TAI teadlikkuse kasvatamine (TAI võimalused) ja TAI võimekuse tõstmine (2021-2027.1.1.11)

Projekti kogumaksumus: 107 314,32€

Partner: Eesti Puitmajaliit MTÜ

Loe rohkem arendusnõunike toetuse konkursi kohta: Arendusnõunike toetuse konkurss