Puitmajasektor alustab Puitehituse Akadeemia käivitamisega

Eesti Puitmajaliit käivitab 2024.a teises pooles „Wood for Youth“ projekti raames loodud piloot-õppeprogrammi, mille eesmärk on pakkuda interaktiivset ja paindlikku õpet sektorisse tööjõu kaasamiseks. Puitehituse Akadeemia enda ambitsioon on laiem – täiendavad koolitus- ja õpivõimalused edaspidi pea kõikide sektori tööpositsioonide ulatuses, alates puitmajaehitajast arhitektide ja arendajateni välja.

„2021. aastast on Puitmajaliit proovinud leida lahendust väljakutsele, kus sektori ambitsiooni realiseerimiseks ja konkurentsivõime tõstmiseks on vaja sektorisse juurde tuua hinnanguliselt 2000 uut inimest. Neist umbes 25% insenere ja tootmisjuhte. Tänane keeruline olukord turul ei ole vähendanud sektori optimismi tuleviku osas. Euroopa Liidu (rohe)eesmärkide täitmiseks on tänane ehitussektor ümber kujunemas ja see loob soodsat pinnast tööstusliku ehituse printsiipide rakendamisele,“ sõnab Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja.

Euroopa Liidu siht on, et nii uusehitised kui ka renoveeritavad hooned tagaksid lisaks energiasäästulikkusele ka CO2 heitmete märkimisväärset vähenemist. See omakorda suurendab nõudlust tööstusliku ehitamise ja puithoonete rajamise järele kogu Euroopas. Ehituse energiakulukust ja CO2 heidet aitab vähendada suund liikuda ehitustegevustega üha enam platsilt tehastesse ning ehitada rohkem puidust. Puitehitiste tootmis- ja ehitusprotsess on ressursisäästlikum kui traditsioonilisel viisil ehitamine, lisaks on puit materjalina talletanud suurel hulgal süsinikku, mis on keskkonna hoidmise seisukohast ülioluline.  

Tööjõu kaasamine olulise tähtsusega

“Tänased rasked ajad tuleb lihtsalt üle elada. Sektor on võimekas ning ühised pingutused on kandnud meid kõrgele, aga suur töö ootab endiselt ees! Näiteks on nii Iirimaa kui Holland väga suures elamuaseme kriisis – aastas vajatakse hinnanguliselt 100 000 elamuühikut juurde. Ka Saksamaa liigub jõuliselt olemasoleva hoonefondi tehaselise renoveerimise teed. Meil on kogemused ja tehnoloogiad seal kasvõi konservatiivse 5% turuosakaalu saavutamiseks, kuid juba üksnes selleks on meil hädasti vaja kvalifitseeritud tööjõudu,“ lisab Puitmajaliidu juhatuse esimees Martin Talts, tunnustades sektori vajadustest johtuvalt ühistööd akadeemia rajamisel.

Vajamineva tööjõu koolitamiseks peavad tööandjad ka ise suuremat aktiivsust näitama. Seega on sektori tootjate missioon luua ettevõtteid, ülikoole ja kutsekoole ühendav platvorm-koostöökogu koodnimega „Puitehituse Akadeemia“. Veebipõhise platvormi eesmärk on välja töötada kaasaegsed ja atraktiivsed õppematerjalid, mis katavad nii puitmajasektoriga seotud kutsesüsteemi osa kui ka pakuvad täiendõppeprogramme ülikoolidesse ja sektori ettevõtetele.

Puitkonstruktsiooni ehitamine majatehases. Foto: Woodhouse Estonia

Kursused veebis ja praktika tehastes

2024. aasta sügisest käivituva piloot-õppeprogrammi jaoks on koostamisel e-õppe kursused, mis hõlmavad nelja põhjalikku õppemoodulit järgmiste spetsialiseerumistega: puithoonete tootmine, tehaseliste puithoonete püstitamine, tehaseliste puithoonete projekteerimine ning juhtimisprotsessid tööstuslikus ehituses. 

E-õpe koosneb videopõhisest teooriast ja füüsilisest praktikast, mis võimaldab õppida omas tempos ja valida endale sobivaimad õppimise ajad. Iga programm koosneb kohustuslikust üldosast, mis annab baasteadmised tööstuslikust ja puidust ehitamisest ning spetsialiseerumistest, mille juurde kuulub ka praktika. Wood for Youth projekti raames on plaanis õpilastele pakkuda võimalust praktika läbi viia ka rahvusvahelisel tasandil ehk välismaa ettevõtetes.

Rohkem infot õppeprogrammi kohta on leitav woodhouse.ee kodulehelt alajaotisest Akadeemia.

Projekt sünnib Eesti Puitmajaliidu ning Tallinna Tehnikakõrgkooli, Satakunta Rakenduskõrgkooli, Soome Puidutööstuse liidu ning Vidzeme Rakenduskõrgkooli koostöös. Projekti “Wood for Youth” kaasrahastab Euroopa Liit Interreg Central Baltic programmi 6. eesmärgi raames “Paremad tööhõivevõimalused tööturul”.

Eestis on tehaseline hoonete tootmine levinud peamiselt just puitehituses ning üle 13 aasta on olnud Eesti Euroopa suurim puitmajade eksportija. On hinnatud, et Eesti puitmajasektori eksport võiks juba lähiaastatel kasvada miljardi euroni, võimaldades seeläbi oluliselt rohkem panustada nii riigi tööhõivesse kui ka eelarvesse.

Woodhouse Estonia on sektori katusorganisatsioone – Eesti Puitmajaliitu ja klastrit ühendav bränd, mis loodi Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Meie eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua sidemeid tootjate ja teiste partneritega. Woodhouse Estonia peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste. Käesoleval hetkel kuulub liikmeskonda 72 ettevõtet või organisatsiooni.