Teadustöö konkurss

2020 lõputöö konkursi võitjad president Kersti Kaljulaidiga. Foto: Eesti Puitmajaliit

Woodhouse Estonia (Eesti Puitmajaliit (EPML) ja Eesti puitmajaklaster) korraldavad igal aastal puidust tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkurssi!

Järgmine konkurss toimub 2024.a kevadel!

Edendamaks tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerimaks üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid, antakse välja kolm preemiat väärtusega 1000, 500 ja 250 eurot. Preemiafondist 250 eurot jaguneb lisaks ka parima lõputöö juhendaja(te) vahel.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö käsitleb kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust; või kelle töö annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga, uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

2023.a konkursi kandideerimistingimused on leitavat ja alla laetavad siit:

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.

Lisainfo

Eesti Puitmajaliit MTÜ
info@woodhouse.ee