Juhendmaterjal “Korterelamute renoveerimine tehaseliste fassaadielementidega”

Juhendmaterjal on vers.2 esialgsest juhisest „Puitfassaadide tuleohutuslahendused kuni 5 korruseliste eluhoonete renoveerimisel“. Uue redaktsiooniga laiendatakse olemasolevate korterelamute renoveerimise tuleohutuslahendused kuni 8 korruseliste hoonete fassaadide renoveerimiseks. Juhendis toodud lahendusi võib kohandada ka enam kui 8 korruselistele hoonetele, kui need ei ole projekteeritud kõrghoonena.

Juhendi on koostanud Rait Pukk, joonised Egle Vogt. Eesti Puitmajaliidu poolt on juhendi valmimisele kaasa aidanud Elar Vilt ja Jaanus Pars. Päästeameti seisukohti ja ettepanekuid on esitanud Erti Suurtalu. Juhendi statistika ja teoreetiline käsitlus on koostanud juhendi esimeses versioonis

Tutvu juhendmaterjaliga siin:

Juhendmaterjali koostamist rahastas osaliselt Eesti puitmajade ekspordiklastri projekt, mida rahastatakse EASi klastrite meetmest, mida toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.