Woodhouse Estonia: teekonnal on olulised toetavad ja asjatundlikud partnerid

Puitmajasektori tunnustustega tõsteti esile Harmeti tegevjuhti, TalTechi ehituskonstruktsioonide professorit, Ukraina ülesehituse eestvedajat ja puitehituse arengute eest seisjaid. Woodhouse Estonia jagas sektori tunnustusi 27. veebruaril rahvusvahelisel puitehituse spetsialistide kogunemisel, Forum Wood Building Baltic 2024 konverentsil.

Woodhouse Estonial (Eesti Puitmajaliit) on traditsioon tõsta esile puidust ehitamise ja tehasemajade arengule kaasa aidanud inimesi või organisatsioone. Väärtustame, eriti sellisel mitmeti keerulisel ja muutuste rohkel ajal neid, kes on aidanud sektoril areneda, mingis tegevuses eredamalt silma paista või uusi väljakutseid lahendada. Nii kuulutati 27. veebruaril rahvusvahelisel puitehituse konverentsil Forum Wood Building Baltic välja 2023.a puitmajasektori autiitlite laureaadid.

Aasta tegijaks valis Woodhouse Estonia liikmeskond Harmet OÜ juhatuse liikme ja tegevjuhi Alo Tamm’e.

Alo Tamm on Harmet OÜ juhtimise kaudu sektori ühe märgilisema projekti – moodullasteaed Ukrainasse – edukas elluviija ja seeläbi kandnud ka olulist rolli sektori kõneisikuna. Ovrutši lasteaia ehitamise projekt on aidanud tutvustada industrialiseeritud ehituse (tehasemajade) eeliseid, mis omakorda on tõstnud tervet sektorit kõrgema tähelepanu alla. Kuigi aasta tegija autiitlile nomineerimise põhjuseks oli Ovrutši moodullasteaia tootmine ja ehitus Harmeti poolt, siis tunnustuse kaudu väärtustab Woodhouse Estonia ka Alo Tamme rolli sektori esindamisel eri tasanditel ja rahvusvahelistel üritustel.

Alo Tamm - Harmet OÜ - Woodhose Estonia autiitlid 2023 - Aasta tegija. Foto: Erik Peinar
Puitmajasektori Aasta Tegija 2023 – Alo Tamm (vasakul), Harmet OÜ. Foto: Erik Peinar

Eesti puitmaja sõbra autiitel kuulub sel aastal erandlikult kahele sektori arengusse oluliselt panustanud partnerile. Ühe sõbrana tõstab liit esile TalTech ehituskonstruktsioonide professorit Alar Just’i, kelle viljaka ja pikaajalise panuse läbi on ehitussektor oluliselt pädevam erinevates hoonete tuleohutuslahenduse küsimustes. Just puitmajade ja tuleohutuse temaatika on pikka aega juurdunud müütide tuumaks, mille argumenteeritud kummutamisega sektor senini tegelema peab. Alar Justi töö on edukalt jõudnud praktikasse näiteks läbi uue põlvkonna eurokoodeksi muudatuste ning tema saavutused aitavad tuleohutute hoonete teadlikkust sisulisemalt tõsta. Ühtlasi peab sektor oluliseks professor Justi rahvusvahelist tööd ehituskonstruktsioonide projekteerimise aluste täiendamisel. Sektori järelkasvu kontekstis ei ole vähematähtis ka tema juhendatavate tudengite roll, kes on edu saavutanud nii sektori lõputööde konkursitel kui mujal. Pädevate inseneride pealekasv on sektori arengu alustalaks.

Woodhouse Estonia autiitlid 2023 - Puitmaja sõber - Alar Just. Foto: Erika Peinar
Puitmaja sõber 2023 – Alar Just (paremal). Foto: Erik Peinar

„See tunnustus on kahtlemata kogu uurimisgrupile ning tublidele entusiastlikele magistrantidele ja doktorantidele. Meie teadustegevus on suunatud puidu kui kandekonstruktsiooni materjali usalduse tõstmisele kogu Euroopas. Seetõttu oli eriti hea tunne, et autiitli saamise juures olid ka põhilised koostööpartnerid Šveitsist, Saksamaalt ja Rootsist,“ hindas Alar Just kõrgelt puitmajasõbra tiitli saamist, pidades samal ajal hinges ja meeles oma enda isa rolli sellel teel.

Erandlikult andis Woodhouse Estonia välja ka teise puitmajasõbra tiitli ja seda organisatsioonile, kes on toonud suurt tähelepanu kogu Eesti puitmajasektorile. Tiitliga tunnustatakse ühtlasi avaliku sektori julgust ja otsustavust. Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) otsus ehitada puidust modulaarne lasteaed Ukrainasse, on võimaldanud näidata Eesti parimat praktikat puidust tehasemajade ehitamisel ja seda rahvusvahelisel tasandil. ESTDEV-i eestvedamisel on sündinud esimene ametlik Ukraina ülesehitusprojekt pärast täiemahulise sõja algust, mis võimaldab 160-l Ukraina lapsel õppida eurostandarditele vastavas ja mis olulisemgi, turvalisemas keskkonnas.

Woodhouse Estonia autiitlid 2023 - Puitmaja sõber- ESTDEV. Foto: Erik Peinar
Puitmaja sõber 2023 – ESTDEV. Foto: Erik Peinar

„Eesti majatehased, insenerid ja spetsialistid on ehitanud maailma kõrgemaid ja keerulisemaid puithooneid. Selle kõrval võib lasteaed tunduda lihtne väljakutse, samas tegelikult on Ovrutši lasteaia näol tegu ühe märgiliseima projektiga. Me ei pea alati ehitama tehniliselt piireületavaid hooneid, et tõestada puidust tehasemajade ehitamise võimekust. Mis on selle juures päriselt oluline? Pakkuda kvaliteetset ja turvalist elu- või töökeskkonda – olgu selleks kodu, kool või lasteaed. Just tänastes oludes, ehitades riigis, kus käib aktiivne sõjategevus, on olnud see projekt äärmiselt keeruline väljakutse igale seotud partnerile. Puitmajaliit saab olla uhke, et sellise tugeva avaliku  ja erasektori koostööga loodi pretsedent kõikidele teistele Ukraina doonorriikidele ja partneritele,“ kommenteerib Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja sektori autiitlite laureaatide olulisust.

Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. Foto: Erik Peinar
Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja. Foto: Erik Peinar

Kolmas sektori tunnustus tõstab fookusesse puithoonete arhitektuuri. Eesti puitarhitektuuri mõjutaja tiitlile nomineeriti Eesti Kunstiakadeemia Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK. Kompetentsikeskuse eestvedajad – Sille Pihlak, Siim Tuksam, Renee Puusepp, Anna Tommingas – on mitmekesistanud ja rikastanud arhitektuuri valdkonda, luues olulisi platvorme ja võimalusi puidu ehituses kasutamise edendamiseks ning tõstnud esile selle potentsiaali mitmetes õppeprogrammides ja projektides (nt Mustermaja ja sLender). Nende välja töötatud mustermaja kontseptsioon saavutas seni suurima väljundi Elektrilevi õppehoone rajamisel, mille projekteerimisel kasutati Mustermaja 369 projekteerimissüsteemi.

Woodhouse Estonia autiitlid 2023 - Eesti puitarhitektuuri mõjutaja - Kompetentsikeskus PAKK. Foto: Erik Peinar
Eesti puitarhitektuuri mõjutaja 2023 – EKA puitarhitektuuri kompetentsikeskus PAKK. Foto: Erik Peinar

Aasta tegija aunimetusega tõstetakse esile isikuid, kes on puitmajasektorit silmapaistvalt esindanud, käivitanud või ellu viinud keerulisi projekte või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse. Puitmaja sõbra tiitliga tunnustatakse sektoriväliseid isikuid või organisatsioone, kelle tegevus on positiivselt puitehituse valdkonda mõjutanud. Eesti puitarhitektuuri mõjutaja tunnustusega hinnatakse isikut või organisatsiooni, kelle tegevus on märkimisväärselt mõjutanud eesti puitarhitektuuri arengut. Aunimetuste määramiseks seab kandidaatide nimekirja üles Woodhouse Estonia liikmeskond. Laureaadid selgitab välja liikmeskonnasisene hääletus ja ühine arutelu.

Autiitlid kuulutati välja 27.veebruaril Kultuurikatlas rahvusvahelisel puitehituse konverentsil Forum Wood Building Baltic 2024

Varasemad puitmajasektori aasta tegijad:

2022.a Andres Veel (Hiiumaa Ametikool)

2021.a Martin Talts (KMT Prefab OÜ)

2020.a Tarmo Tamm (Peetri Puit OÜ)

2019.a Siim Leisalu (Timbeco Woodhouse OÜ)

2018.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

2017.a. Toomas Kalev (Harmet OÜ)

2016.a. Raiko Gustavson (Pärnu Log Homes OÜ)

2015.a. Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ)

2014.a. Mihkel Urmet (TEMPT OÜ)

2013.a. Sven Mats (Matek AS)

2012.a. Ragner Lõbu (Hobbiton Home OÜ)

2011.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

Varasemad puitmaja sõbrad:

2022 Ivo Jaanisoo (Kliimaministeerium, ehituse asekantsler) – parim näide avaliku sektori tippametnikust, kelle järjepidev ja sisuline töö on kaasa aidanud mitte ainult puitmajasektori arendamisele, vaid ka traditsioonilise ehitussektori ümberkujundamisele.

2021 Lauri Kivil – aastatepikkune pühendumine ja panus sektori arengusse, nähtavusse ja võrgustiku kasvatamisse

2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja KredEx – korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojekti välja töötamise ja käivitamise eest

2019 President Kersti Kaljulaid – keskkonna- ja kliimatemaatikaga tegelemise eest.

2018 Targo Kalamees (TalTech) – puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine, teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 korraldamine;

2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;

2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;

2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;

2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;

2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;

2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg;

2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts

2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja

Varasemad Eesti puitarhitektuuri mõjutajad:

2022 Produtsent Ene-Maris Tali – ETV saatesari “Puit arhitektuuris” (eesotsas produtsent Ene-Maris Taliga) oli rahvusringhäälingus väldanud saatesari, mis jõudis sadade tuhandete vaatajateni kodumaal ning leidis tunnustus ka Soome festivalil.

2021 TEMPT arhitektid  – panuse eest Eesti puitarhitektuuri arengusse ja selle populariseerimisse

2020 Erik Konze koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga puitarhitektuuri konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“ korraldamise eest;

Woodhouse Estonia on sektori katusorganisatsioone – Eesti Puitmajaliitu ja klastrit – ühendav bränd, mis loodi Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Meie eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua sidemeid tootjate ja teiste partneritega. Woodhouse Estonia peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste. Käesoleval hetkel kuulub liikmeskonda 70 ettevõtet või organisatsiooni.