Väikeste sammudega suurele Hiina turule

Hiina on Eesti kui Läänemere regiooni paljude tootjate jaoks küllaltki kauge sihtturg, millel on erinev ärikultuur ning -seadused. Samas, Hiina on muutmas normatiive, mis soosivad puitmajade ehitamist ja keskkonnasõbralikumate lahenduste kasutamist tulevikus. See võiks olla suurepärane toetusplatvorm ka Eesti puitmajatootjate jaoks, kes kaaluvad Hiina ärimaailma lahti kodeerida.

Hiina on maailma üks suurimaid puitmaterjalide importööre. Olgugi, et viimase kahe aastaga on puidu import kahanenud ca 20% võrra, on Euroopa suutnud aastate jooksul puitu aina rohkem Hiina eksportida. Kahjuks ei kandu sama muster üle kõrgema lisandväärtusega toodete ehk puitmajade impordile. Üheks põhjuseks võib olla Hiina tugev siseriiklik korraldus või ambitsioon ja võimalus ise tootmisega tegeleda. Teisalt on järjest kasvav õhusaaste probleem pannud Hiina kohalikud omavalitsused ja riigi tervikuna ümber vaatama kehtivaid põhimõtteid ja looma „rohelist ehitust“ (ingl. green building) soosivat seadusandlust. See tähendab peaasjalikult süsinikuheitmete vähendamist (k.a ehitussektoris) ning puidu ja puittoodete laialdasemat kasutust taastumatute materjalide asemel.

Suzhou Crownhome. Foto: EPML
Suzhou Crownhome. Foto: EPML

Nende arengutega kursis olemiseks ja Eesti tootjatele võimaluste loomiseks osaleb Eesti Puitmajaliit koos Kaubandus-Tööstuskojaga Central Baltic projektis LEF Network to China. Projekti eesmärk on aidata ettevõtetel siseneda Hiina turule, arendada koostöövõrgustikku ja seeläbi tõsta puidu, kui materjali positiivset kuvandit maailmas. Juulis toimus esimene projekti raames korraldatud puitmajatootjate ja puidutööstuse ettevõtete kontaktreis Hiina. Reisil osalesid Eesti, Läti ja Soome puitmajatootjad, mööbli-, puitmaterjalide tootjad ning puitu propageeriv arhitektuuribüroo.

LEF Network to China projektis osalejad Hiina kontaktreisil. Foto: EPML
LEF Network to China projektis osalejad Hiina kontaktreisil. Foto: EPML

Kontaktreis tõi kaasa näiteks B2B kohtumised Wujin Green Building Demonstration Zone’s ja Shanghai Puidukultuuri muuseumis. Kaasatud olid lisaks kohalikele ettevõtjatele ka näidisrajooni peasekretär, juhtkond ning Changzhou abilinnapea. Et tutvuda paremini sealse puitehituskultuuriga, külastati ka mitmeid puitmaja ja -konstruktsioonidega seotud „näidislinnakuid“. Näiteks Suzhou Crownhomes, kelle rajoonis leidus rohkelt Euroopaliku arhitektuuriga puitmaju. Ühtlasi arutati võimalust rajada Shanghai muuseumisse püsiv ekspositsioon, mis tutvustaks hiinlastele Läänemere puidukultuuri.

Üheks reisi osaks oli ka rahvusvahelise messi „International Green Architecture and Construction Materials Shanghai Expo” külastamine, kus oli eraldiseisva stendiga väljas Hiinas juba tegutsev Saare Erek. LEF projekti eesmärk on järgmisel messil üles seada ka projekti partnerite ühisstend. Osalejate tagasisidestki võib välja tuua, et võõras eksootilises kultuuriruumis on ettevõtetel väga oluline kasutada ära kõik silma paistmise võimalused, olgu selleks messid, näitused või vahetud ärikohtumised ettevõtjatega.

Shanghai International Green Architecture and Construction Materials Expo. Foto:EPML
Shanghai International Green Architecture and Construction Materials Expo. Foto:EPML

Eesti ettevõtete suurt visiooni sõnastas kontaktreisil osalenud arhitekt Mihkel Urmet (TEMPT OÜ) nii: „LEF programmiga ei võta me ette väikeseid plaane vaid kavatseme ühes suurima rahvaarvuga industraalriigis alustada säästva keskkonna kampaaniat, et reaalselt ka olla mõjutajad. Kui me suudame pöörata Hiina puidu usku, siis suudame me seda kõikjal! Kõik muutused ei pea algama väikestest asjadest. Arhitektuur on ju ikkagi see, mis viib kõik mööblimehed, puiduplangumüüjad ning lõpuks ka majatehased kokku üheks tooteks, millel on piisav väärtus, et muuta maailma ning müüa seda ka Hiina Rahvavabariiki!“

Aga enne, kui lasta ennast pimestada „suure Hiina“ võimalustest, tuleb ettevõtetel läbi mõelda turule sisenemise kontseptsioon ja tutvuda ärikultuuriga Kas eksportida valmismaju, rajada kohalik tehas, müüa knowhow’d või kasutada virtuaalseid võimalusi portaalis alibaba.com? Turule sisse seadmine nõuab aastate pikkust tööd ja valmisolekut. Üks olulisemaid ülesandeid on leida endale kohalik usaldusväärne kontaktisik ja luua head sidemed ning võrgustik kohaliku omavalitsuse või riigiga. Just viimane võib olla otsustajaks – riik ei ole mitte üksnes tellija vaid ka loaandja ja tehase käivitamisel rendimaa omanik.

Ühe valikuna tuleb ettevõtetel mingis faasis kindlasti läbi kalkuleerida ka kohaliku Hiina tehase rajamine – kas investeeringud kaaluvad üles logistikast või tööjõukuludest tulenevad väljaminekud. Samuti on võtmeteguriks kohalik müügi- ja kontaktibaas ning juhtivkollektiivi leidmine ja koolitamine. Lisavõimalusena jällegi hea ligipääs Austraalia, India, Indoneesia, Jaapani või Korea turgudele.

Müügiedu tundub saatma kannatlikke, sotsiaalseid ja kõrge stressitaluvusega juhtfiguure või ettevõtteid.

Eesti puitmajatootjate kontaktreisi delegatsioonis osalesid: AB Tempt OÜAstel OÜ ja Q-Haus Baltic OÜ.

LEF Network to China projekti eesmärk on toetada kõrge lisandväärtusega puidupõhiseid tooteid (puitmajad, sisekujundus- ja ehitusmaterjalid, puidust aknad-uksed jne) valmistavate Eesti, Läti ja Soome ettevõtete sisenemist Hiina turule. Projekti raames saavad ettevõtjad suurendada oma teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiinast kui sihtturust ning sealsest ärikeskkonnast. Projekti juhtpartneriks on Läti Kaubandus-Tööstuskoda, partneriteks Eesti Kaubandus-TööstuskodaLäti Puitehituse Klaster, Eesti Puitmajaliit ja Satakunta Rakenduskõrgkool Soomest.