Tunnustame tegijaid – inseneride pealekasv on puitmajasektori jaoks ülioluline

Puitmajasektoris, nii nagu igas insenertehnilist pädevust vajavas valdkonnas, on inseneride puudus sektori edasiseks arenguks kriitilise tähtsusega. Seepärast on eriti oluline märgata neid, kes sektorisse omalt poolt panustavad ja kompetentsi tööjõuturule lisavad. Puitmajaliit ja klaster tunnustasid selle märgiks silmapaistvaid insenerierialade lõpetajaid.

Puitmajasektori teadustöö konkurssi on Eesti Puitmajaliit ja puitmajaklaster korraldanud kaheksa aastat ning selle eesmärk on tunnustada parimaid puidu- ja tehasemajade teemalisi lõputöid. Tänavused laureaadid käsitlesid näiteks aktuaalset korterelamute tehaselise rekonstrueerimise teemat ja läbi aastate populaarset ristkihtpuidu valdkonda, kuid lisandus uurimusi ka puithoonete niiskuse, õhupidavuse ja tugevusomaduste kohta.

Teadustöö konkursi kõrgeima preemia vääriliseks hindas komisjon TalTechi insenerieriala tudeng Kristel Kullerkupu tööd, mille eesmärgiks oli leida efektiivsed renoveerimislahendused ringmajanduse põhimõtete rakendamiseks korterelamu tehaselisel renoveerimisel. Uurimustöö üheks aluseks võeti tervikrenoveerimisel olev korterelamu Sauel ning anti ülevaade ka Eesti elamufondi üldisest renoveerimisvajadusest ja teostatavusest aastani 2050 ning tehaselise renoveerimise eelistest.

Teadustöö konkurss 2022_Kristel Kullerkupp_I preemia_Foto_Eesti Puitmajaliit
Teadustöö konkurss 2022 I preemia – Kristel Kullerkupp. Foto: Eesti Puitmajaliit

„Lõputöö on väga põhjalik ja süsteemne, tehtud aktuaalsel teemal ning hõlmab ringmajanduse põhimõtete erinevaid aspekte. Tööl on kõrge praktiline väärtus ning see on heaks ja kasulikuks lugemisvaraks kõigile majatehastele ja korteriühistutele tehaselise tervikrenoveerimise või ringmajanduse temaatikaga tutvumiseks,“ kommenteerib võidutöö vajalikkust Eesti Puitmajaliidu arendusnõunik ja hindamiskomisjoni liige Elar Vilt. „Esimesele preemiale kohaselt on lõputöö detailne, süsteemse teemakäsitluse ja kirjeldustega, samas selge ja hõlpsasti hoomatav,“ lisas Vilt kiituseks.

Konkursi II preemia läks Eesti Maaülikooli, kus Heigo Ilves uuris metsloomade välistatsionaari hoonele puitkonstruktsiooni elementide lahendusvariante. Uudse momendina on töös vaatluse alla võetud traditsioonilisest kalasabatapist arendatud uus kiilukujuline ümardatud tapp, mida senini palju uuritud ei ole.

„Kasutades CNC pinkide võimalusi, võiks tappide laialdasem kasutus olla täiendavaks võimaluseks ja alternatiiviks senistele tüüpliidetele. Suurt tähelepanu on pööratud ka arvutustarkvaradele. Puusepaliidete tarvis on testitud 6 erinevat tarkvara,“ tõi Vilt lõputööst välja. „Töö on tervikuna laiaulatuslik ja põhjalik hõlmates projekteerimist, tugevusarvutusi, katsekehade valmistamist tööstuslike seadmetega, katsetusi ning tulemuste analüüsi.“

III preemia pälvinud Elina Jõpiselg lõputöö eesmärgiks oli uudse seinakonstruktsiooni (diagonaalsed kandvad seinaelemendid) ning CLT’st korrus- ja katuslae konstruktsioonile tugevusarvutuste tegemine. Uurimus on kasulikuks lugemisvaraks inseneridele, kes tegelevad konstruktsioonilahenduste väljatöötamise ja staatikaarvutustega.

Teadustöö konkurss 2022 tulemused:

  • I preemia ja Timbeco eripreemia – Kristel Kullerkupp (TTÜ) – „Ringmajandus põhimõtete rakendamine korterelamu tehaselisel rekonstrueerimisel“, juhendaja Targo Kalamees.
  • II preemia – Heigo Ilves (Eesti Maaülikool) „CNC-töötlustega puusepaliidetega metsloomade välistatsionaari projekteerimine ja sõlmede tugevusomaduste uurimine“, juhendaja Tõnis Teppand.
  • III preemia – Elina Jõpiselg (TTÜ) „sLenderi ristkihtliimpuidust välisseinaelemendi konstruktsiooniline lahendus“, juhendaja Alar Just
Puitmajasektori teadustöö konkurss 2022 - Jaanus Hallik ja Villu Kukk. Foto: Eesti Puitmajaliit
Puitmajasektori teadustöö konkurss 2022. Tunnustus puitmajasektorit arendava teadustöö eest – Jaanus Hallik ja Villu Kukk. Foto: Eesti Puitmajaliit

Teadustöö konkursiga paralleelselt on Puitmajaliidul ja -klastril rõõm tunnustada ka kahte puitehitust käsitlevat ja põhjalikku doktoritööd.

  • Puitmajaliidu tunnustus ja Arcwoodi eripreemia – Villu Kukk (TTÜ), “Hygrothermal criteria for design of cross-laminated timber external walls with ventilated fascades”, juhendajad Targo Kalamees ja Jaan Kers
  • Puitmajaliidu tunnustus – Jaanus Hallik (TTÜ), “On design principles and calculation methods related to air leakages and thermal  bridges in well-insulated building envelopes”, juhendaja Targo Kalamees

Konkursi täiendav eripreemia:

  • KMT Prefab OÜ ja EstNor OÜ eripreemia – Mihkel Sari (TTÜ) „Scan to BIM töövood, meetodid ja tehnoloogiad olemasolevate korterelamute näitel“ juhendaja Ergo Pikas

Palju õnne kõikidele võitjatele!

Preemiakonkursi kaudu annab Puitmajaliit ja -klaster omapoolse panuse, et edendada sektori ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist laiapõhjalist koostööd ning innustada noori üliõpilasi kirjutama teadustöid just puitehitiste teemadel. Preemiate väljajagamist alustati 2015.aastal, kusjuures osaleda saavad Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrghariduse astmes. Üliõpilase lõputöö peab käsitlema kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või andma olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. Kõik puitmajasektori teadustöö konkursil osalenud diplomitööd (sh eelmised aastad) on kättesaadavad Eesti Puitmajaliidu ja klastri kodulehekülgedel „Teadustöö konkurss“ rubriigis

Puitmajasektori teadustöö konkurssi ja Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi klastrite arendamise meetme.