Suurpaneelelamute uuendamine katuseterrassi ja „sLender“ fassaadiga