Scan-to-BIM töövood, meetodid ja tehnoloogiad olemasolevate korterelamute näitel