Savikrohvi kaitsva mõju arvestamine puitkonstruktsioonide tulepüsivuse projekteerimisel