Ristkihtpuidust maja ruumtulekahjukatse – tule levik läbi liidete ja läbiviikude