Puitsõrestik välisseina liitekohtade õhulekke laboratoorne analüüs