Puitmajatootjad koonduvad uue Woodhouse Estonia brändi alla

Woodhouse Estonia eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua tihe koostöö sektoris tegutsevate majatootjate ja teiste partnerite vahel. Selle eesmärgi ellu viimise üheks tööriistaks loodi majatehaseid ja partnereid ühendav Woodhouse Estonia kuvand.

Woodhouse Estonia on puitmajasektori katusorganisatsioonide, Eesti puitmajaklastri ja Puitmajaliidu, ühine nägu, mis on loodud Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Woodhouse Estonia peamiseks ülesandeks jääb endiselt oma liikmete parim esindamine ja nende edule igakülgselt kaasa aitamine.

Uuendatud sisu, ülesehituse ja visuaalse väljanägemise on saanud nii klastri kui Puitmajaliidu veebikeskkond ja logo. Koos kasutavad sektori esindusorganisatsioonid edaspidi Woodhouse Estonia koondnime. Eesti puidust tehasemajasid tutvustav portaal asub aadressil woodhouse.ee

Woodhouse Estonia
Woodhouse Estonia – puitmajasektori uus kuvand

Eesti Puitmajaliidu tegevjuhi Annika Kadaja sõnul on sektor värskemat väljanägemist oodanud juba mõnda aega. „Puitmajaklastris ja Liidus on kvaliteetsed ettevõtted, kellel on maailmatasemel puitehituse kompetents ning pikk ja edukas välisturgudel tegutsemise kogemus. Woodhouse Estonia ühisbränd ja visuaalne kuvand annavad meile nüüd vahendid, mille abil rääkida sellest atraktiivselt ka partneritele nii kodus kui eksporditurgudel ning tutvustada meie tootjaid erineval tasandil.“ Kadaja kinnitab, et sektorina tahame omalt poolt toetada Eesti riigi ja puitmajasektori ettevõtete maine ja tuntuse kasvu välisriikides. Seetõttu on visuaalne väljanägemine teadlikult sidus ka Eesti brändi elementidega, et kahepoolselt toetada nii riigi kui sektori tutvustamist väljapoole.

„Katusorganisatsiooni üks oluline roll on positiivse keskkonna, kuvandi ja fooni loomine sektoris tegutsevate ettevõtete kasvuks ja arenguks. Woodhouse Estonia on nüüd tööriist selle rolli kandmiseks,“ kommenteeris uut identiteeti Puitmajaliidu tegevjuht Annika Kadaja.

Edaspidi tunned Puitmajaklastri ja Puitmajaliidu ära Woodhouse Estonia abil!

Leiad meid veebis: www.woodhouse.ee