Puitmajatootjad kasvatavad sektori väljakutsetele vaatamata eksporti

Eesti puitmajatootjad eksportisid eelmise aasta tulemuste põhjal 394 miljoni euro eest, mida oli 22,9% enam kui eelmisel aastal. Ekspordi sihtriikide lõikes oli kõige suurema kasvuga Rootsi 25,5 miljonit eurot.

Statistikaameti 2018.a andmetel kasvas monteeritavate puitehitiste eksport varasema aastaga üle 73 miljoni euro. Eesti puitmajade ekspordiklastri juhi Eeva Vahtramäe sõnul andsid suurima panuse sellesse eelkõige mõned suured moodulmajade tootjad. „Suurte tootjate kõrval teevad tublit tööd ka keskmise suurusega ettevõtted, kelle igaühe ekspordinumbrite kasv ei ole eraldiseisvana suur, aga annab sektori tervikule olulise osa.“

Sihtriikidest olid suurima kasvuga turud Statistikaameti andmetel Rootsi (25,5 MEUR), Norra (16 MEUR) ja Soome (20 MEUR). Positiivset tendentsi näitasid veel Holland, Prantsusmaa ja Taani, kus puitmajade eksport suurenes riigiti 1-4 miljoni euro piires. „Mahtude osas on suurima kasvu teinud Rootsi, mis on praeguseks juba praktiliselt samal tasemel, kus aastaid puitmajade esisihtriigiks olnud Norra,“ lausub Vahtramäe. „Positiivne on märkida, et suuri kukkumisi ei olnud ühelgi olulisel sihtturul ning tootjad on suutnud edukad olla põhiturgude kõrval ka mujal,“ lisas Vahtramäe numbreid analüüsides.

Aasta Tehasemaja 2018 konkursi parim avalik hoone. EstNor OÜ poolt toodetud lao- ja kontorihoone Rootsis. Foto: XL-Studios
Aasta Tehasemaja 2018 konkursi parim avalik hoone. EstNor OÜ poolt toodetud lao- ja kontorihoone Rootsis. Foto: XL-Studios

Arvestatav kasv eksportturgudel ei tähenda aga sektori hiilgeaegu, vaid näitab tegutsevate tootjate kohanemisvõimet. Sektori katusorganisatsioonile ja isegi tootjatele endile tulid sellised statistilised numbrid mõnevõrra üllatuslikuna, kuivõrd tootjate konkurentsivõimet on viimastel aastatel takistanud kasvav konkurents, sisendhindade väga kiire tõus ning kvaliteetse tööjõu puudus. Vahtramäe sõnul on puitmajasektori suurim väljakutse lisaks oskusliku tööjõu leidmisele ka väga kiirelt kasvavad palgakulud ning materjalide hinnad.

Sellele vastukaaluks on positiivne tõdeda, et ettevõtted on suutnud sihikindla tegutsemise ja eduka müügiga ekspordikasvu säilitada. „Puitmajaklastriga oleme omalt poolt sektorit üsna jõuliselt toetanud Norra, Rootsi ja Saksamaa turgudel ühisturunduse ja väliskommunikatsiooniga. Samuti aidanud mitmetel ettevõtetel jõuda läbi toetavate tegevuste ETA sertifikaatideni, mis on konkurentsivõime säilitamise kontekstis ülioluline,“ lisab Vahtramäe ja lausub, et kindlasti on nendel tegevustel oma mõju sektori ekspordi kasvule ja konkurentsivõime säilimisele.

Eesti puitmajasektor on oluline riigi väliskaubanduse bilansi tasakaalustaja. Puitmajatööstuse toodangu müük välisturgudele on kasvanud stabiilselt alates 2008. aastast. Eestis tegeleb puitmajade tootmisega üle 130 ettevõtte, kelle toodangust enam kui 90% eksporditakse välisriikidesse.