Puitmajasõprade kohtumisel pandi alus Eesti puitmajasektori uuele strateegiale

Eesti Puitmajaliit koostöös Eesti Puitmajaklastriga korraldas möödunud nädalavahetusel, 24.-26. augustil Harjumaal esmakordselt puitmajasõprade suvekonverentsi: „Eesti – Euroopa suurim puitmajade eksportöör aastal 2020?“ Konverents tõi kokku puitmajasektori arengust huvitatud osapooled, kellega üheskoos läbi põnevate seminaride ja töötubade tugevdati sektori koostöösidemeid ning pandi alus uueks strateegiaks.

Konverentsil läbi viidud Eesti Puitmajaliidu ja Eesti Puitmajaklastri strateegia töötoas arutati puitmajasektori kompetentsi tugevdamise võimalusi ning uusi ja innovaatilisi tooteid-teenuseid. Oluliseks peeti koostöö edendamist teadusasutuste, ehitusvaldkonna spetsialistide, erialaliitude ning teiste sektoriga lähedalt seotud organisatsioonidega.  Siinjuures märgiti, et vähem tähtis ei ole ka puitmajasektoris olemasoleva tööjõu pidev arendamine.

Ekspordi suurendamisel tõdeti, et vajalik on koostöö välisspetsialistidega, keda võimalusel kaasata ettevõtetesse konsultantideks või kellega koos läbi viia arendavaid ühisseminare.

„Eesti puitmajasektorit iseloomustab sajanditepikkune traditsioon, kvaliteetne ja looduslähedane toodang ning professionaalne ja ekspordisuutlik ettevõtete pagas. Viimast tuleks rohkem teadvustada nii Eestis kui ka välisriikides. Eesti puitmaja näol võime uhkusega samuti leida Eesti Nokia,“ märkis konverentsi projektijuht Triin Ahonen.

Lisaks strateegia töötoale toimusid konverentsi raames ka mitmed huvitavad ettekanded. Urmas Varblane Tartu Ülikoolist andis ülevaate Eesti majanduse tulevikust ja puidutööstuse rollist majanduses. Targo Kalamees Tallinna Tehnikaülikoolist kõneles energiatõhususe suundumustest ja jagas praktilisi nõuandeid majatootjatele. Konverentsil astus ettekandega üles ka Saksamaal tegutsev erialaajakirjanik Marc Wilhelm Lennartz, kes käsitles puitmajasektori ülevaadet ja trende Saksamaa ja Euroopa näitel.

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit ja Eesti Puitmajaklaster plaanib puitmajasõprade suvekonverentsi korraldada ka järgnevatel aastatel, kuni üritusest saab iga- aastane tava kõigile puitmajasõpradele – puidu- ja puitmajade sektori ettevõtetele, toetavatele organisatsioonidele, teadusasutustele, ehitusinseneridele, arhitektidele jt. puitmajade valdkonnast huvi tundvatele inimestele.

Kokku võttis tänavu esmakordselt aset leidnud konverentsist osa ligi 90 inimest.

Konverentsi korraldamist toetati klastrite arendamise programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondist.