Woodhouse Estonia tunnustas ministeeriumi tööd, haridusvaldkonna suunahoidjat ja filmitegijaid

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ja partnereid ühendav Woodhouse Estonia kuulutas 12ndat korda välja sektori autiitlite laureaadid. Aasta tegija tiitli pälvis Hiiumaa Ametikooli õppejõud Andres Veel, Puitmaja sõbraks tunnistati ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo ning Puitarhitektuuri mõjutajaks produtsent Ene-Maris Tali.

Eesti Puitmajaliidul ja klastril (Woodhouse Estonia) on ilus traditsioon tõsta esile isikuid või organisatsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti puitmajasektori arengusse, andes igal aastal silmapaistvate tegude eest välja aunimetused „Puitmaja Sõber“, „Aasta Tegija“ ning „Puitarhitektuuri mõjutaja“. Tähelepanuväärse tööga ja sektorit toetavate tegevustega tõusid sel korral esile Hiiumaa Ametikooli palkehituse eriala juhtõpetaja Andres Veel, ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo ning „Puit arhitektuuris“ saate produtsent Ene-Maris Tali.

Aasta tegija aunimetusega tõstetakse esile isikuid, kes on puitmajasektorit silmapaistvalt esindanud, käivitanud või ellu viinud keerulisi projekte või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse. Aasta tegija 2022 tiitli pälvis Hiiumaa Ametikooli õppejõud Andres Veel aastate pikkuse palk- ja puitehituse õppevaldkonna jätkusuutliku edendamise ja kutse populariseerimise eest. Samuti on Andres Veel võtnud kandva rolli käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse kaaskorraldajana. Tänu Andrese panusele on palkehituse võistlus järjepidevalt kasvanud ning saavutanud ka rahvusvahelise mõõtme.

„See tunnustus on minu jaoks üks oluline ja ootamatu üllatus, mis kahtlemata on pühendatud kõigile, kes aastate jooksul andnud oma hindamatu ja omakasupüüdmatu panuse Eesti puitehituse arengusse läbi Hiiumaa Ametikoolis tehtud tegevuste. Ennekõike tänan oma vilistlasi ja praeguseid õppijaid, sest Teie oletegi selle “asja” mõte olnud. Tänu Teile ei ole ka minul hetkekski tulnud kahetseda oma tagasihoidlikku panust,“ kinnitas Andres Veel. „Nii nagu minu koolipere, nii koosneb ka Eesti Puitmajaliidu pere inimestest, kes räägivad ühte keelt, ajavad ühte asja ja omavad ühised väärtushinnanguid. Ja mis parima tulemuseni jõudmiseks vaat, et kõige tähtsam, on valmis panustama ning teevad seda koos ja mõtestatult,“ hindab Veel liidus tegutsevate kolleegide panust.

Aasta Tegija 2022 – Andres Veel. Foto: Piret Jaani/Woodhouse Estonia

Aasta tegija nominentideks esitati veel Renee Mikomägi (EstNor OÜ) ja Alo Tamm (Harmet OÜ).

Lisaks sektorisisesele tunnustusele võimaldab Puitmaja sõbra tiitel tunnustada ka sektoriväliseid isikuid või organisatsioone, kelle tegevus on positiivselt puitehituse valdkonda mõjutanud. Ehituse asekantsler Ivo Jaanisoo (Kliimaministeerium; MKM) on parim näide avaliku sektori tippametnikust, kelle järjepidev ja sisuline töö on kaasa aidanud mitte ainult puitmajasektori arendamisele, vaid ka traditsioonilise ehitussektori ümberkujundamisele. „Muutuste juhtimine on võimalik ainult heas koostöös aktiivsete ja kaasamõtlevate partneritega. Mind inspireerib puitmajasektori ja mitmete teiste ehitusvaldkonna harude viimastel aastatel võimendunud ühtehoidev ettevõtlikkus kestlike lahenduste leidmisel. See on hädavajalik, et ühiskonna suuri murekohti lahendada,“ lausus Jaanisoo tunnustust üle võttes. Puitmajasektor hindab ehitussektori digi- ja rohepööret ning Jaanisoo panust Ehituse pika vaate eestvedamisel. Sealhulgas on MKM’il olnud suur roll renoveerimisstrateegia ellu rakendamisel ning tööstusliku renoveerimise pilotiseerimisel.

Puitmaja Sõber 2022 – Ivo Jaanisoo. Foto: Piret Jaani/Woodhouse Estonia

Puitmaja sõbra tiitli nominentideks esitati veel Eesti Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja Hiiumaa Ametikool.

Sektori kolmas autiitel on Eesti puitarhitektuuri mõjutaja, kelleks võib esitada isikut või organisatsiooni, kelle tegevus on märkimisväärselt mõjutanud eesti puitarhitektuuri arengut. Nominentide seast valiti võitjaks ETV saatesari “Puit arhitektuuris” eesotsas produtsent Ene-Maris Taliga. Rahvusringhäälingus väldanud saatesari jõudis sadade tuhandete vaatajateni kodumaal ning leidis tunnustus ka Soome festivalil.

Eesti puitarhitektuuri mõjutaja – Ene-Maris Tali. Foto: Piret Jaani/Woodhouse Estonia

Puitarhitektuuri mõjutaja nominentideks olid ka arhitekt Tiit Sild ja EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK.

Aunimetuste määramiseks seab kandidaatide nimekirja üles Woodhouse Estonia liikmeskond. Laureaadid selgitab välja liikmeskonnasisene hääletus ja ühine arutelu.

Autiitlid kuulutati välja 25.augustil Puitmajasõprade suvekonverentsil.

Varasemad puitmajasektori aasta tegijad:

 • 2021.a Martin Talts (KMT Prefab OÜ)
 • 2020.a Tarmo Tamm (Peetri Puit OÜ)
 • 2019.a Siim Leisalu (Timbeco Woodhouse OÜ)
 • 2018.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)
 • 2017.a. Toomas Kalev (Harmet OÜ)
 • 2016.a. Raiko Gustavson (Pärnu Log Homes OÜ)
 • 2015.a. Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ)
 • 2014.a. Mihkel Urmet (TEMPT OÜ)
 • 2013.a. Sven Mats (Matek AS)
 • 2012.a. Ragner Lõbu (Hobbiton Home OÜ)
 • 2011.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

Varasemad puitmaja sõbrad:

 • 2021 Lauri Kivil – aastatepikkune pühendumine ja panus sektori arengusse, nähtavusse ja võrgustiku kasvatamisse
 • 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja KredEx – korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojekti välja töötamise ja käivitamise eest
 • 2019 President Kersti Kaljulaid – keskkonna- ja kliimatemaatikaga tegelemise eest.
 • 2018 Targo Kalamees (TalTech) – puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine, teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 korraldamine;
 • 2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;
 • 2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;
 • 2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;
 • 2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;
 • 2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;
 • 2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg;
 • 2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts
 • 2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja

Varasemad Eesti puitarhitektuuri mõjutajad:

 • 2021 TEMPT arhitektid  – panuse eest Eesti puitarhitektuuri arengusse ja selle populariseerimisse
 • 2020 Erik Konze koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga puitarhitektuuri konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“ korraldamise eest;

Woodhouse Estonia on sektori katusorganisatsioone – Eesti Puitmajaliitu ja klastrit – ühendav bränd, mis loodi Eesti puitmajade edulugude jagamiseks. Meie eesmärk on inspireerida rohkem inimesi avastama puidu kui ehitusmaterjali eeliseid ning luua sidemeid tootjate ja teiste partneritega. Woodhouse Estonia peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste. Käesoleval hetkel kuulub liikmeskonda 70 ettevõtet või organisatsiooni.