Puitmajaliit tänas sektori arengusse panustajaid

Eesti Puitmajaliidul on ilus traditsioon tõsta esile isikuid või organisatsioone, kes on andnud olulise panuse Eesti puitmajasektori arengusse.

Aasta tegija aunimetusega tõstab Puitmajaliit enda liikmeskonnast esile isikuid, kes on sektorit silmapaistvalt esindanud, käivitanud või ellu viinud liidu keerulisi projekte või märkimisväärselt panustanud terve sektori arengusse.

Puitmajaliidu Aasta Tegija 2021 – Martin Talts. Foto: NECC

Aasta tegija 2021 tunnustuse sai Puitmajaliidu endine juhatuse liige Martin Talts (KMT Prefab OÜ) pikaaegse panuse eest Liidu juhatuses, organisatsiooni tegevustes ning sektori eestkõneleja rollis. „See nominatsioon oli mulle suur üllatus ja mul pole siiralt aimugi, kes pidasid vajalikuks minu poolt hääletada. Sellegipoolest ei ole see tunnustus üksnes mulle, vaid ühele parimale ja tugevaimale erialaorganisatsioonile nimega Eesti Puitmajaliit,“ kinnitas Martin Talts autiitlit kätte saades. „Liit on väga oluline sild puitmajatootjate ja erinevate koostööpartnerite vahel. Töö, mida ennekõike liidu tegevmeeskond, aga ka juhatus ja mitmedki liikmed teevad Eesti puitmajasektori edendamiseks, on ülioluline. Võib öelda, et just see ongi inspireerinud mind Liidu töösse selliselt panustama,“ lisas Talts tänulikult.

Puitmajaliidu aunimetus Eesti puitmaja sõber 2021 laureaadiks hääletasid liidu liikmed ülekaalukalt organisatsiooni endise tegevjuhi Lauri Kivili  aastatepikkuse pühendumise eest sektori arengusse, nähtavusse ja võrgustiku kasvatamisse. „Tean paljusid, kes seda tiitlit vääriksid. Olen aastaid nende aunimetuste valimiste juures olnud ja mõistan, mis põhimõtetel Liit neid välja annab. Olla sellises esile tõstetute reas on tõeline au,“ oli Kivil tunnustuse üle siiralt tänulik. „Tõsi on see, et üksi on raske midagi head korda saata ja väga suur osa sellest tunnustusest kuulub minuga teel kaasas olnud inimestele. Suur tänu kõigile, kellega koos sektori edulugu oleme püüdnud kasvatada – tänane vahva tegevmeeskond, erinevad juhatuse koosseisud ja tegelikult kogu Eesti Puitmajaliidu liikmeskond,“ lisas Kivil.

Eesti puitmaja sõber 2021 – Lauri Kivil. Foto: Elvi Velpler

Teist aastat järjest annab Puitmajaliit välja ka Eesti puitarhitektuuri mõjutaja nimelist tunnustust, mis kuulub sel korral TEMPT Arhitektidele panuse eest Eesti puitarhitektuuri arengusse ja selle populariseerimisse. „TEMPT Arhitektide meeskond on selle tunnustuse eest väga tänulik. Jätkame ka edaspidi kaunite ja läbimõeldud hoonete loomist, mis ahvatlevad inimesi elama jätkusuutlikes puithoonetes. Auhinnatseremoonia läbiviimine Eesti-Norra teemalisel konverentsil oli samuti hästi valitud, kuna üha rohkem meie projekte ehitatakse Norras,“ ütles arhitekt Mihkel Urmet.

Aunimetuste määramiseks seab kandidaatide nimekirja üles Liidu liikmeskond. Laureaadid selgitab välja liikmeskonnasisene hääletus ja ühine arutelu.

Varasemad puitmajasektori Aasta tegijad:

 • 2020.a Tarmo Tamm (Peetri Puit OÜ)
 • 2019.a Siim Leisalu (Timbeco Woodhouse OÜ)
 • 2018.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)
 • 2017.a. Toomas Kalev (Harmet OÜ)
 • 2016.a. Raiko Gustavson (Pärnu Log Homes OÜ)
 • 2015.a. Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ)
 • 2014.a. Mihkel Urmet (TEMPT OÜ)
 • 2013.a. Sven Mats (Matek AS)
 • 2012.a. Ragner Lõbu (Hobbiton Home OÜ)
 • 2011.a. Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ)

Varasemad puitmaja sõbrad:

 • 2020 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja KredEx – korterelamute tehaselise rekonstrueerimise toetusmeetme pilootprojekti välja töötamise ja käivitamise eest;
 • 2019 President Kersti Kaljulaid – keskkonna- ja kliimatemaatikaga tegelemise eest;
 • 2018 Targo Kalamees (TalTech) – puitmajasektorisse kvalifitseeritud tööjõu ettevalmistamine, teadus- ja arendusalase koostöö arendamine ning rahvusvahelise puitinseneeria konverentsi Forum Wood Building Baltic 2019 korraldamine;
 • 2017 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) – sektori eksporditegevuste toetamine;
 • 2016 emeriitprofessor Karl Õiger (TTÜ) – pikaajaline panus ehitusvaldkonna insenerihariduse edendamisse;
 • 2015 Ülenurme vald – enim puithooneid ehitav kohalik omavalitsus;
 • 2014 Päästeamet – puitmajade tuleohutuse temaatikaga tegelemine;
 • 2013 Eesti Vabaõhumuuseum (EVM) – puitehituse traditsioonide säilitamine;
 • 2012 Norra Kuningriik – Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat;
 • 2011 EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts
 • 2010 Märt Riistop – Puuinfo programmi eestvedaja

Varasemad Eesti puitarhitektuuri mõjutajad:

 • 2020 Erik Konze koostöös Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liiduga puitarhitektuuri konverentsi „Puit – homse elukeskkonna võti“ korraldamise eest;