Puitmaja sõber 2014 on Päästeamet

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav Eesti Puitmajaliit andis tänavu 5. korda välja aunimetuse Eesti puitmaja sõber. Seekordne tiitel omistati Päästeametile, kes on viimastel aastatel panustanud selle nimel, et lähitulevikus oleks Eestis võimalik ehitada tuleohutuid suuremahulisi puithooneid.

“Päästeameti proaktiivne suhtumine ja koostöö puitmajatootjatega tuleohutuse valdkonnas on tervitatav ja kindlasti väga vajalik, sest tahame või ei taha — suuremahulised puitmajad jõuavad lähitulevikus ka Eestisse”, sõnab Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Sven Mats. “Päästeameti initsiatiiv ning panus valdkonna arendamisse on tähelepanuväärne ka seetõttu, et spetsialistide töö on suures osas tehtud vabatahtlikkuse alusel. Seda on märganud ka majatootjad ning tiitli omistamine on meiepoolne tunnustus selle tegevuse eest”, lisab Mats.

Päästeameti huvi on tuleohutud puitehitised

Puidu kasutamine ehituses on tulevikus üha enam aktuaalne, Skandinaavias pole juba mõnda aega suuremahuliste puitehitiste  rajamine võõras. Ka meie enda Eesti ettevõtted tegelevad  aktiivselt sealsel turul. Tuntuim näide on Kodumaja AS tehases toodetud moodulitest valmiv maailma kõrgeim puithoone – 14-korruseline korterelamu Bergenis.

“Puiduettevõtete huvi on hoonele panna silt „suurim puitehitis“, Päästeameti huvi on riputada silt „tuleohutu puitehitis“,” kommenteerib Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja  Rait Pukk. Pukk kinnitab, et ühel päeval, kui Eesti turg on puidust suurehitisteks valmis, on ka Päästeametis vajalikud teadmised olemas ja ohutute hoonete ehitamine tagatud. “Puitmajad on praegu oluliselt tuleohutumad kui aastakümnete eest ja tulekahju arengu suhtes on konstruktsioon teisejärguline. Oluline on tuleohtu ennetada ja seda see koostöö meile pakubki – saame olla arendusprotsessis kaasamõtleja, et puitehitised oleksid tulevikus üha tulekindlamad,” sõnab Pukk.

Koostöö algas 2012. aastal

Päästeameti koostöö Eesti Puitmajaliiduga algas 2012. aasta novembris, mil Eesti Vabariigi President kutsus kokku puitehitistega seotud erialaliidud ning haridus-ja riigiasutused. Sellest hetkest alates on Päästeamet juhtinud töögruppi, mille eesmärk on suunata puitehitiste arenguid tuleohutuse vaatevinklist ja tuleohutusalase teadlikkuse tõstmist.

Puitehituse edendamise nimel osaleb Päästeamet kahes rahvusvahelises puidu tuleohutuse töögrupis, kus töötatakse nii puidu tuleohutuse teemaga, kui  ka laiemalt eesmärgiga, et terves Euroopas oleks võimalik ehitada üle 5-korruselisi puithooneid. Eelmisel aastal tõlgiti Päästeameti, TTÜ ning Kodumaja ASi koostöös rootsi keelest puitmajade esmane juhtmaterjal “Tuleohutud puitmajad”.

Eesti Puitmajaliit annab aunimetust Eesti puitmaja sõber välja juba viiendat korda. Tiitel omistatakse puitmajade tootmise, arendamise ja ekspordi edendamisega seotud isikutele või organisatsioonidele. Varasematel aastatel on pälvinud tunnustuse Eesti Vabaõhumuuseum puitehituse traditsioonide säilitamise eest, Norra Kuningriik kui Eesti puitmajasektori peamine sihtturg juba kümmekond aastat, EASi väliskaubanduse vanemnõunik Reet Truuts ja Puuinfo programmi eestvedaja Märt Riistop.Eesti puitmaja sõber 2014 tiitel antakse Päästeametile üle 14. augustil Eesti puitmajasõprade suvekonverentsil.  

Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja  Rait Pukk puitmajasõprade suvekonverentsil 2013