Õpivõimalused

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL
Bakalaureus

Hoonete sisekliima ja veetehnika

Koos üldiste insenerioskuste omandamisega saad oskused, kuidas kavandada hea sisekliimaga energiatõhusaid hooneid oskuslikult ehitatud ja hooldatud kütte-, ventilatsiooni- ning jahutussüsteemidega. Hoone tehnosüsteemide ja energiatõhususe arendamine on üks ehitussektori kiiremini arenevaid valdkondi.

Tutvu erialaga lähemalt 

Ehitiste projekteerimine ja ehitusjuhtimine (Tallinn, Tartu)

Ehitus on maailma suurim majandusharu ja ehitusinseneri valikute mõju loodusele on märkimisväärne. Ehitatud keskkonna kujundamine on vastutusrikas töö, kuna hooned peavad olema vastupidavad ning ehitatud loodusressursse mõttetult raiskamata. Eesti vajab rohelise mõtteviisiga insenere.

Tutvu erialaga lähemalt

Arhitektuur

Arhitektid töötavad koostöös inseneride, linnaplaneerijate, kunstnike, ehitajate, ajaloolaste, majandusteadlaste, loodusteaduste ja õiguse valdkonna ekspertidega. Tallinna Tehnikaülikooli arhitektuuriõpe pöörab võrdselt tähelepanu nii loomingulisusele kui tugevatele praktilistele oskustele. Õpingud koonduvad kolme arhitektuurse ja planeeringulise stuudio ja meistriklassi mooduli ümber. Nende raames teed praktiseerivate arhitektide juhendamisel mitmeid praktilisi töid, kus saad teoorias õpitut ellu rakendada.

Tutvu erialaga lähemalt

Materjalitehnoloogia

Kolmeaastase õppe vältel saad ülevaate kaasaegse elukeskkonna põhilistest materjalidest ja nende tehnoloogiatest. Omandad teadmised, kuidas materjale 21. sajandil rakendada, millised on nende valmistamise ja töötlemise võtted ning millisel viisil neid materjale keskkonda säästvalt kasutada. Lisaks annab õppekava ka ettevalmistuse tootearendusprojektide läbiviimiseks, tootmise kavandamiseks ja keskkonnaprobleemide ennetamiseks.

Tutvu erialaga lähemalt

Magister

Hooned ja rajatised

Ehitus on majandusharu, kus insenerimõte ja –ettevalmistus omavad eriti olulist tähendust. Laiapõhjaliste teadmiste ja praktilise ettevalmistusega insener on suuteline leidma lahendusi ka ebastandardsetes olukordades, mis sageli iseloomustavad tänapäevaste keerukate ehitusprotsesside kulgemist.

Õppetöös kasutame tipptasemel simulatsioonitarkvarasid, laboreid ja katsemajasid – need kõik on TalTechi linnakus sind ootamas. Õpid töötama FEM, CAD, BIM, ehitusfüüsika- ja energiasimulatsioonitarkvaradega, mille valdamine on ehitusinseneri elementaarne kirjaoskus. Suuremõõtmelisi konstruktsioone katsetad Mäepealse katselaboris, liginullenergiahoonete tehniliste lahendustega tutvud ja teed mõõtmisi liginullenergia testhoones.

Tutvu erialaga lähemalt

Tootearendus ja tootmistehnika

Õppe jooksul läbid järgmised olulised erialaained, mis loovad sulle tugeva vundamendi: optimeerimismeetodid, X- keskne projekteerimine, tootmistehnoloogiad, tootmise planeerimine ja juhtimine, raalintegreeritud tootmine, materjalitehnika, kvaliteedijuhtimine, mehhatroonikasüsteemid, tööstusautomaatika ja elektriajamid. Ole valmis osasid õppeaineid läbima inglise keeles.

Tutvu erialaga lähemalt

EESTI MAAÜLIKOOL
Bakalaureus ja magister

Maaehitus (ehitusinseneriõpe)

Maaehituse õppekava valmistab ette magistrikraadiga ehitusinsenere 5-aastases integreeritud magistriõppes. Õppekava läbinuna omistatakse Sulle vastavalt Kutsekoja kutsestandardile “Diplomeeritud ehitusinseneri esmakutse” (EKR 7. tase). Esmakutse on eluaegne ja tõendab, et õpitud eriala vastab valdkonna nõuetele ning lubab ehitusinsenerina tööle asuda.

 Tutvu erialaga lähemalt

TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL
Bakalaureus

Rakendusarhitektuur

Kõik, mis ühe maja juures ilusat, on arhitektide looming. Tänapäeva maailmas on arhitektuur üha enam digitaliseeruv meeskonnatöö ja bürood vajavad hea tehnilise ettevalmistusega konstruktoreid, planeerijaid, tehnikuid ja BIM- (Building Modeling Information) spetsialiste. Kuid samuti on säilinud arhitektuurimaailmas võimalus kerkida esile isiksusena.

Tutvu erialaga lähemalt


Hoonete ehitus

Hoonete ehituse erialal on alati tulevikku, sest maja on inimese kodu. Hoonete ehituse eriala lõpetanud leiavad spetsialistide või juhtidena ehitusvaldkonnas alati tööd, mis pakub lõputult arenguvõimalusi ning väljakutseid teha asju, mis jäävad püsima.

Tutvu erialaga lähemalt

 
Tootmine ja toomiskorraldus

Tootmisspetsialistid aitavad kiirelt arenevas globaalses majanduses säilitada ja arendada Eesti konkurentsivõimet. Selleks aga peavad Eesti ettevõtted pidevalt kaasas käima muutustega, mistõttu valitseb meil suur nõudlus spetsialistide järele, kes oskaksid tootmist efektiivselt juhtida ja korraldada.

Tutvu erialaga lähemalt

EESTI KUNSTIAKADEEMIA
Bakalaureus ja magister

Arhitektuur ja linnaplaneerimine

Sageli arvatakse, et arhitekt projekteerib üksnes maju, kuid tegelikult on see vaid väike, olgugi, et silmapaistev osa arhitekti tööst. Arhitektuuriõpe sisaldab ka inseneri- ja humanitaarteaduste ning erinevate tarkvarade tundmaõppimist, lõputut makettide ja prototüüpide ehitamist, et luua ja eksperimenteerida uute struktuuride ning maailmade loomisega.

Tutvu erialaga lähemalt

TALLINNA EHITUSKOOL
Kutseharidus

Ehituspuusepp

Tutvu erialaga lähemalt     
 

Puitkonstruktsioonide ehitus

Tutvu erialaga lähemalt

HIIUMAA AMETIKOOL
Kutseharidus

Palkmajaehitaja

Õppija omandab puithoonete ehitamise/tootmise planeerimiseks ja korraldamiseks ning protsesside efektiivseks ja ohutuks juhtimiseks vajalikud teadmised ja oskused.

Tutvu erialaga lähemalt

RAKVERE AMETIKOOL
Kutseharidus

Puitkonstruktsioonide ehitus

Erialal õpitakse puitmaju ehitama; puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente valmistama ja paigaldama; materjalide tootjate poolt ette nähtud tehnoloogiaid ja ette antud kvaliteedinõudeid tundma.

Tutvu erialaga lähemalt

PÄRNUMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Kutseharidus

Puitmajaehitaja

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks puitmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes, luua eeldused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks.

Tutvu erialaga lähemalt

Palkmajaehitaja

Õppekava eesmärk on võimaldada õpilastel omandada teadmised ja oskused, arendada vilumusi ning hoiakuid töötamiseks palkmaja ehitajana puitmaju tootvas ettevõttes, luua eeldused õpingute jätkamiseks, elukestvaks õppeks.

Tutvu erialaga lähemalt

Puitkonstruktsioonide ehitus

Õppekava koostamise aluseks on ehituserialade riiklik õppekava, mille läbimisel õpilane väärtustab valitud kutset ja eriala; on kursis omandatud kutse arengusuundadega; ehitab ja paigaldab kvaliteedinõuete kohaselt puitmaterjalist kande- ja kattekonstruktsioone ning sise- ja väliselemente (uksed, aknad, trepid jne); ehitab ja püstitab juhendamisel tööstuslikult valmistatud detailidest ja/või moodulitest puitmaju; järgib töö kavandamisel, ettevalmistamisel, kestel ja töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Tutvu erialaga lähemalt

VILJANDI KUTSEHARIDUSKESKUS
Kutseharidus

Ehituspuusepp

Ehituspuuseppade ülesandeks on ka ehitiste välis- ja siseelementide, s.t seinte, ukse- ja aknakarpide, viimistlusplaatide ja -paneelide sobitamine ning paigaldamine, puitdetailide lõikamine, kujundamine, monteerimine jms. Ehituspuusepad paigaldavad ka parkett- ja puitpõrandaid.

Tutvu erialaga lähemalt