Puitkonstruktsioonide tulepüsivus standardis EVS-EN 1995-1-2 ning käsiraamatus Tuleohutud puitmajad 3 toodud arvutsmeetodite rakendamine ja võrdlus