Puit on põnevust pakkuvaks teemaks paljudele teadustöödele

Üheksas puitmajasektori teadustöö konkurss oli kõigi aegade tihedaima konkurentsiga. Kokku esitati Woodhouse Estonia preemiatele 15 puidu- ja tehasemaja teemalist lõputööd, järjest kasvavas trendis on kortermajade renoveerimise käsitlemine.

Puitmajasektori teadustöö konkursi esikohale tõstis hindamiskomisjon Tallinna Tehnikakõrgkooli tudengi Alari Jürgenson lõputöö, kus analüüsiti kortermajade renoveerimisprotsessi tehases eeltoodetud fassaadielementide projektide näidetel. Küsimustena käsitleti lõputöös muuhulgas elementide kinnituslahenduste valikuid, paigaldust, jätkutööde vajadust ning tehases tootmisprotsessi standardiseerimise võimalikkust.

„Kortermajade renoveerimine on riiklikult tõstatatud akuutne valdkond, kus tuleb suurte töömahtudega ning kõrgete eesmärkide nimel tööd kiiresti teha. Tööd tehakse otseselt nii tootmistes ja ehitusplatsidel, kuid ka TA asutustega koostöös. Seepärast on tehases eeltoodetud fassaadielementidega renoveerimise suunal iga täiendav infokild edasiviiva jõuga ja lõputöödes käsitlemine samm probleemkohtade lahendamise ning nõukogudeaegse hoonefondi parendamise suunas,“ kommenteeris premeeritud tööd hindamiskomisjoni liige Elar Vilt. Alari Jürgensoni lõputöö oli komisjoni hinnangul väga praktiline ja analüüsiv., andes olulist sisendit majatehastele, kes tegelevad kortermajade rekonstrueerimise projektidega.

Konkursi teise koha preemia sai samuti Tallinna Tehnikakõrgkoolis tehtud lõputöö tudeng Margo Parkala poolt. Lõputöös käsitleti vibratsiooni olemust, selle mõju puitkonstruktsioonidele, koos puitvahelagede vibratsiooni kohta teostatud uuringu tulemuste ja vibratsiooni arvutusmetoodikatega. „Vibratsioon on lõputööde hulgas pigem uudne teema, samas inseneridele oluline väljakutse hoonete projekteerimisel ja tihtipeale ka korteriomanike jaoks üks levinud probleemkohti – häirib ülemise korruse naabri sammumine või laste mäng. Igal juhul on analüüs vajalik ja väärtuslik, toodud oli ka näiteid riikidevaheliste nõuete erinevustest,“ lisas Vilt.

Woodhouse Estonia teadustöö konkurss 2023 - Karl Kimmel (Arcwoodi eripreemia; vasakul) ja Margo Parkala (II preemia ja EstNori eripreemia; paremal). Foto: Woodhouse Estonia
Woodhouse Estonia teadustöö konkurss 2023 – Karl Kimmel (Arcwoodi eripreemia; vasakul) ja Margo Parkala (II preemia ja EstNori eripreemia; paremal). Foto: Woodhouse Estonia

Teadustöö konkursi kolmas koht läks Lea-Teele Saltõkova’le (TalTech) Eurokoodeks 5 reeglite muudatuste mõju liimpuidust postide R30 tulepüsivuse analüüsimise eest. „Lõputöö oli kõrge praktilise väärtusega, kus selgitati  hästi uut ja vana EC5’t ning nende erinevusi. Väga hea abimaterjal majatehaste inseneridele staatikaarvutuste tegemiseks. Kasulik just rõdude-käiguteede tulekandevõime rehkendamisel,“ ütles Elar Vilt.

Woodhouse Estonia teadustöö konkurss 2023 - Lea-Teele Saltõkova (III preemia). Foto: Woodhouse Estonia
Woodhouse Estonia teadustöö konkurss 2023 – Lea-Teele Saltõkova (III preemia). Foto: Woodhouse Estonia

Teadustöö konkurss 2023 tulemused:

I preemia ja KMT Prefab OÜ eripreemia – Alari Jürgenson (Tallinna Tehnikakõrgkool) „Olulisimad tegevused tehases eeltoodetud lisasoojustuselementide projekteerimisel ja paigaldamisel“, juhendaja Peep Pihelo

II preemia ja EstNor OÜ eripreemia – Margo Parkala (Tallinna Tehnikakõrgkool) „Moodulhoone puitvahelae põrandaelemendi vibratsiooni analüüs“, juhendaja Aili Animägi

III preemia – Lea-Teele Saltõkova (TalTech) „Eurokoodeks 5 reeglite muudatuste mõju liimpuidust postide R30 tulepüsivusele“, juhendaja Alar Just

Arcwoodi eripreemia – Karl Kimmel (TalTech) „Ristkihtliimpuidust tappliite nihketugevuse ja -jäikuse määramine“, juhendajad Eero Tuhkanen ja Jürgen Einpaul

Tänavused konkursitööd olid väga tugevad ning eraldi toob Woodhouse Estonia välja ja kiidab järgmisi töid, mis sektorile kindlasti praktilist väärtust pakuvad:

  • Greete Sulg (TalTech) “Uue Eurokoodeks 5 järgse I-kujuliste puidust elementide tulepüsivuse projekteerimismudeli analüüs.”
  • Kreete-Karoline Pleiats (TalTech) “Suurpaneel elamute uuendamine katuseterrassi ja s-lender fassaadiga”
  • Mattias Mihkelson (TalTech) “Puidust I-taladega ruumtulekahjukatse analüüs ja kahjustuste võrdlus standardtulekahjuga”
  • Kaidi Tepaskind “Riigi imogo ja seos toote hindamisel eksportmüügis puitmajasektori näitel”

Kõiki osalejaid ja võitjaid premeeris ka Iglucraft, pakkudes tudengitele mõnusa lõõgastava saunaõhtu Tallinnas Noblessneri Iglupargis!

Õnnitleme igat preemiasaajat ning täname kõiki konkursil osalemise eest!

Preemiakonkursi kaudu annab Woodhouse Estonia omapoolse panuse, et edendada sektori ettevõtete ja kõrgkoolide vahelist laiapõhjalist koostööd ning innustada noori üliõpilasi kirjutama teadustöid just puitehitiste ja tehaselise tootmise-ehitamise teemadel. Preemiate väljajagamist alustati 2015.aastal, kusjuures osaleda saavad Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid nii bakalaureuse-, magistri- kui rakenduskõrghariduse astmes. Üliõpilase lõputöö peab käsitlema kas tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust või andma olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile. Kõik puitmajasektori teadustöö konkursil osalenud diplomitööd (sh eelmised aastad) on kättesaadavad Woodhouse Estonia koduleheküljel „Teadustöö konkurss“ rubriigis.

Puitmajasektori teadustöö konkurssi ja Eesti puitmajaklastrit toetab Euroopa Regionaalarengu Fond läbi EASi klastrite arendamise meetme.