Puidust I-taladega ruumtulekahjukatse analüüs ja kahjustuste võrdlus standardtulekahjuga