Hotell-konverentsikeskus Norras, Kodumaja AS. Foto: Clements Photography
Referentsid

Hotell & konverentsikeskus Norras

Hoone on asukohale omaselt väljapaistev ning mahult esinduslik, sobides arhitektuurselt lahenduselt samal ajal hästi konteksti. Hoones on kasutusotstarbest ja asukohast tingitult palju keerukaid tehnilisi lahendusi, põhjalikult on läbi mõeldud nii tuleohutuse kui ka akustika aspektid. Sealjuures toetab tehnoloogiline (modulaarne) lahendus edukalt arhitektuurset visiooni.

Avalikud hooned
Moodulmajad

Scandic Voss hotell on üks osa Vossenvagen küla transpordisõlme arendusest. Hoone esiküljel peatuvad bussid ja tagaküljel asub rongijaam. Hotelli kõrval asub lisaks gondlijaam, kust saab talvel mäele suusatama, lumelauga sõitma ning suvel matkama, rattaga sõitma või paraplaaniga lendama.

Hotellihoone koosneb kahest betoonkorrusest, kus asuvad parkimisgaraaž, tehnoruumid, konverentsi saalid, hotelli vastuvõtt, restoran ja administratsioon. Hoone kolmandast kuni kuuenda korruseni on hoone jaotatud kolme hoone kompleksi ning seal asuvad puitkarkass ruumelementidest ehitatud hotellitoad, üldkasutatav jõusaal ning saun. Hoone osad on omavahel ühendatud teraskonstruktsioonil klaasfassaadist galeriidega.

Hoonete välisviimistluses on põhiliselt kasutatud erineva viimistlusega puitfassaade. Lisaks fassaadile liigendavad hoonet erinevad katusekalded ja katusel paiknevad vintskapid ning terrassid. Arhitektuurselt on püütud vältida suurt massiivsest hoonet ning on leitud sobilikud lahendused Vossenvagen küla hotellile.

Hoone fassaadide keerukusest räägib asjaolu, et fassaadidel on kasutatud nelja erinevat viimistlusmaterjali: söestatud vertikaallaudist, termotöödeldud vertikaallaudist, raudvitrioliga töödeldud horisontaallaudist ja vertikaalseid patineeritud vaskplekkist fassaadipaneele. Erinevate töötlustega puitlaudistel kasutati lisaks 6 erinevat voodriprofiili, et veelgi fassaadi mitmekesistada.

Asukoht
Evangervegen 1A, Voss, Norra
Info
Aasta:
2020
Arhitekt
Dark Arkitekter AS
Insener
Kodumaja Projekteerimise OÜ
Pindala:
11699 m2
Tunnustused
Aasta Tehasemaja 2021 - Üldvõitja, Parim avalik hoone