Olulisimad tegevused tehases eeltoodetud lisasoojustuselementide projekteerimisel ja paigaldamisel