Kuuse (Picea abies) ja männi (Pinus sylvestris) konstruktsioonpuidu tugevussorteerimine erinevate meetoditega