Kipsplaatide kaitsva mõju arvestamine puittarindite tulepüsivuse projekteerimisel