Üritused

KMT tehaseliste elementidega kortermaja renoveerimine

KMT Prefab OÜ on majatehas, mis pakub lisaks uusehitistele ka kortermajade tehaselise renoveerimise lahendusi. Üheks selliseks tööobjektiks on hetkel Tartus Pikal tänaval asuv kortermaja. Kui Sind huvitab tehaseline renoveerimine ja selle spetsiifilisemad nüansid, siis tule külastusele ja näitame lähemalt, kuidas toimub nõukogudeaegse kortermaja soojustamine tehases toodetud seinaelementidega!

Mis on tehaseline renoveerimine?

Tehaselise renoveerimise all mõeldakse nõukogudeaegsete korterelamute fassaadide soojustamist tehases toodetud puitpaneelide ehk fassaadielementidega. Tegu on kiireima ja mugavaima renoveerimismeetodiga, et vähendada korterelamu energiatarbimist.

Tehaselise rekonstrueerimise käigus toodetakse tehases välisseinaelemendid (soovi korral ka katuseelemendid), mis sisaldavad juba soojustust, aknaid ja ventilatsioonisüsteemi.

Tehaseline renoveerimine tähendab:
+ Fassaadi soojustamist tehases toodetud elementidega

+ Olulisemat lühemat ehitusaega – fassaaditööd valmivad kordades kiiremini

+ Kõrgemat toote- ja ehituskvaliteeti – vähene sõltuvus ilmast, sh ventileeritaval fassaadil on parem niiskustehniline toimivus

+ Fassaadi pikemat kestvust ja vähem hooldust vajav tänu materjalide valikule

+ Vähem häiringuid elanikele, kuna puuduvad tellingud – kogu töö teostatakse tõstukitelt

+ Turvalisemat ehitustegevust – vähem tööjõudu ehitusplatsil

+ Vähem jäätmeid ja prahti – sh pole vajadust ladustada materjale ja seada sisse ajutisi laopindasid

Asukoht
Pikk 96, Tartu
Info
Kuupäev:
21.mai
Kellaaeg:
15.00-18.00
Eelregistreerumine:
kmt@kmt.ee
Kontakt:
Annely Känd
annely@kmt.ee
Tel. +372 5664 2650
Viited