Energiakulude ja sisekliima muutuste kirjeldamine ning kulutõhususe arvutamine hoone A–energiaklassi rekonstrueerimisel kasutades välistarindite soojustamisel tehaseelemente