Eesti tootjad esmakordselt puitmajade ühisstendiga Nordbygg’il

Iga kahe aasta tagant korraldatakse Rootsis Stockholmis rahvusvahelist Põhja-Euroopa suurimat ehitusmessi Nordbygg. Ka Eesti puitmajatootjad ei jäänud ühe oma olulisema eksportturu sündmusest kõrvale. Parima tulemuse saavutamiseks võeti ettevõtete eksponeerimiseks uus lähenemine – ühisel initsiatiivil ja koostöös mindi messile Eesti puitmajatootjate ühisstendiga.

Möödunud nädalal toimunud ehitusmess Rootsis (10-13 Aprill 2018) on selleks korraks läbi. Kui senimaani on puitmajatootjad messidel osalenud kas EASi ühisstendil või eraldiseisvalt oma ettevõtte üksikstendiga, siis sel korral pandi seljad kokku ja viidi messile Eesti puitmajatootjaid eksponeeriv ühisstend.  

Nordic Houses KT OÜ tegevjuht Argo Saul lausub äsja messilt naasnuna rahulolevalt, et sel korral esmakordselt loodud puitmajade ühisstend oli väga positiivne kogemus. „Oleme aastate jooksul korduvalt erinevates riikides messidel ühisstendiga osalenud ja seetõttu võin Nordic Houses nimel kinnitada, et praegune kogemus oli üks parimaid. Häid kommentaare tuli hulgaliselt nii teistelt osalejatelt, kes ei olnud meie stendiga seotud, kui ka mööda käinud külalistelt.“ Saul tõi positiivse stendikogemuse kõrval esile ka tulemuslikku messitööd. „Sõlmisime viimasel messipäeval lepingu 31‑le elumajale Stockholmi arhipelaagis, mis on meie jaoks esimene märkimisväärne läbimurre Rootsi turul, olenemata sellest, et oleme nimetatud turuga juba aastaid sihipäraselt tegelenud.“ Saul tänab stendikaaslasi meeldiva ja tulemusliku koostöö eest. 

Sisukat messilkäiku kinnitab teinegi puitmajade ühisstendil osalenud majatootja. Q-haus Baltic OÜ müügidirektor Airon Voolaid hindab osalemist positiivsema ja tulemuslikumana, kui algselt oodati. „Lisaks kokku lepitud kohtumistele, külastasid ühisstendi mitmed meile tundmatud Rootsi kinnisvara-, arendus- ja ehitusettevõtted, kes ilmselt leidsid meid tänu ühisstendile ja suuremale väljapanekule messil.“ Koostöö puitmajade ühisstendil osalenud ettevõtetega oli Voolaiu hinnangul väga hea ja perspektiivikas, kuna arutati koos ka suuremal projektihankel ühispakkumisena osalemist. 

Puitmajatootjate ühisstend Nordbygg 2018 messil. Foto: Nordic Houses
2018 messil. Foto: Nordic Houses

Õnnestunud messikäigu ja stendi üle on hea meel ka Puitmajaliidul ja -klastril tervikuna. Puitmajaklastri juht Lauri Kivil toob puitmajatootjate ühisstendi näitega esile just sektorisisest head koostööd. „See on erandlik ja esmakordne, et paralleelselt EASi esindusstendiga on sektori jaoks nii olulisel suurmessil väljas ka üht tootegruppi esindavate ettevõtete ühisstend. See näitab suurepäraselt, et konkurentsist olenemata suudavad puitmajasektori ettevõtted seljad kokku panna ja külg külje kõrval koostööd edasi arendada.“  

Nordbygg’il osales Eesti Puitmajaliidu liikmetest ja klastri partneritest EASi ühisstendil Aru Grupp AS, eraldi üksikstendiga EstHus OÜ ja Astel Modular ning puitmajatootjate ühispinnal EstNor OÜ, Nordic Houses KT OÜ, Matek AS ja Q-haus Baltic OÜ. 

Messil osalemist ja külastust toetab osaliselt Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klastri täistaotluse projekt EASi klastrite meetmest, mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.