Eesti Puitmajaliidu uueks juhatuse esimeheks valiti Sven Mats

Eesti Puitmajaliidu 11. märtsil toimunud üldkoosolekul teatas liidu juhatuse esimees Argo Saul (Nordic Houses KT OÜ) plaanipärasest soovist esimehe kohalt taanduda ning jätkata tööd juhatuse liikmena. Uueks juhatuse esimeheks valiti üksmeelselt Sven Mats (Matek AS). 

Eesti Puitmajaliidu juhatus valitakse põhikirja järgi 2 aastaks ning praegune koosseis kinnitati eelmisel, 2013. a aprillis toimunud üldkoosolekul. Kuna Argo Saul on juhatuse esimees olnud juba kolmel korral, siis avaldas ta toona soovi anda võimalus uuele inimesele. Seega lepiti 2013. aastal ühiselt kokku, et Sauli kolmas ametiaeg kestab ühe aasta.

,,Viimase viie aasta jooksul on mul olnud suurepärane võimalus otseselt kaasa rääkida ja tegutseda kogu sektorit puudutavates prioriteetsetes valdkondades nagu ühisturundus, poliitikate kujundamine, haridus ja tootearendus. Üheks olulisemaks saavutuseks omalt poolt võin ehk eraldi välja tuua sektorisisese ja -välise hea koostöökliima loomise. Annan juhatuse esimehe teatepulga kindlasti igas mõttes hea tunde ja usuga üle,“ märkis Saul.

Uueks juhatuse esimeheks nimetatud Sven Mats on moodul- ja elementmaju tootva ASi Matek tegevdirektor. Eesti Puitmajaliidu juhatusse on ta kuulunud alates 2013. aastast. „Puitmajaliidu juhatuse liikmena on minu prioriteetseks tegevusvaldkonnaks olnud puidust ehitamise populariseerimise eestvedamine nii poliitika- kui mainekujunduse võtmes, et Eesti puitehitussektor oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline ning pean oluliseks selles suunas edasi liikumist. Argo Saul on juhatuse esimehena teinud suurepärast tööd Eesti puitmajatootjate tunnustamise nimel nii Eestis kui meie sihtturgudel, pidades liidu eestkõnelejana meie ettevõtete ühiseid eesmärke samavõrd oluliseks kui Nordic Houses’i omi,“ sõnas Mats juhatuse esimehe kohta vastu võttes.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999. aasta 20. mail. Käesoleval hetkel kuulub liitu 35 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade, aiamajade tootjad ning puitmajade arhitektid ja projekteerijad. Liidu liikmetel on pikaajalised kogemused ja nende toodang on konkurentsivõimeline maailma turul. Eesti Puitmajaliidu peamine eesmärk on oma liikmete konkurentsivõime ja ekspordisuutlikkuse tõstmine läbi erinevate toetavate ühistegevuste.