Eesti Puitmajaliidu üldkoosolekul valiti uus juhatus

Eesti Puitmajaliidu (EPML) 24.03.2011 toimunud üldkoosolek valis kaheks aastaks uue 5-liikmelise juhatuse kooseisus: Argo Saul (Nordic Houses OÜ), Ants Mõlder (Kodu Talu OÜ), Taavi Tuvike (Vipson Projekt OÜ), Siim Leisalu (Palktare OÜ), Elari Kivisoo (Eesti puitmajaklaster).

EPML-i tegevuse põhisuundade(kutseõppe valdkonna arendamine, Eesti puitmajatootjate maine, konkurentsivõime ning ekspordisuutlikkuse tõstmine) paremaks elluviimiseks otsustas uus juhatus liikmete vahel prioriteetsed tegevussuunad ja vastutusvaldkonnad jaotada.  Vastutusalade jaotamine ja töörühmade rakendamine juhatuses muudab liidu töö efektiivsemaks ja pikemas perspektiivis tulemuslikumaks.

2011. majandusaastal panustab EPML peamiselt ühisturundustegevustesse (messid/õppereisid, internetiturundus), kompetentside arendamisse (seminarid/koolitused) ning toote arendusalastesse tegevustesse (mitmesugused uuringud).

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999. aasta 20. mail.  Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade ning aiamajade tootjad. Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 45-50% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.