Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimehena jätkab Argo Saul

Eesti Puitmajaliidu 4. aprillil toimunud üldkoosolek valis uue juhatuse koosseisus Andres Minn (Mountain Loghome OÜ), Andrus Prangli (Hobbiton Home OÜ), Argo Saul (Nordic Houses OÜ), Elari Kivisoo (Ökoehituse AS) ja Sven Mats (Matek AS). Juhatuse esimehena jätkab Argo Saul ning juhatuse aseesimehena Elari Kivisoo, otsustati 10. aprillil toimunud juhatuse koosolekul. 

Eesti Puitmajaliidu üldkoosolekul kinnitati järgmise 2013-2020 perioodi strateegiliste tegevusvaldkondadena ühisturunduse ja mainekujunduse, tootearenduse, haridusvaldkonna edendamise ja poliitikate kujundamise protsessis osalemise valdkonnad. “Valitud juhatuse esimeseks ülesandeks on määratud prioriteedide raames uue tegevuskava koostamine ning selle alusel liidu ja juhatuse tegevuse igapäevane korraldamine, et tagada süstemaatiline ja tulemuslik eesmärkide poole liikumine,” sõnas Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees, Argo Saul.

Üldises plaanis on Sauli sõnul oluline Eesti Puitmajaliidu kui organisatsiooni kandepinna suurendamine ning tegevuste fookuse prioriteetsete välisturgude poole suunamine, et parimal võimalikul viisil toetada liitu kuuluvaid ja valdavalt eksportivaid ettevõtteid.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1999. aasta 20. mail. Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade, aiamajade tootjad ning puitmajade arhitektid ja projekteerijad. Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 45-50% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade ekspordi reaalne osakaal ligi 95 protsendini sektori müügitulust.