Eesti Puitmajaliidu juhatus laienes

Eesti Puitmajaliidu liikmete üldkoosolek otsustas laiendada juhatuse koosseisu kahe liikme võrra ja määras uuteks liikmeteks Taavi Tuvikese Vipson Projekt OÜ-st ja Aare Roosalu Komforthus Eesti  OÜ-st. Juhatuse lahkus Nordic Houses KT OÜ juhatuse esimees Argo Saul, tema asemele asus Saare Erek AS tegevjuht Kaarel Väer.

Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Sven Mats kommenteerib üldkoosoleku otsust juhatuse suurendamiseks: “Oleme viimasel aastal tunnistanud märkimisväärset huvi kasvu liitu mittekuuluvate majatootjate poolt ja uute liikmete arv on hoogsalt kasvanud. Kui 2013 alguses kuulus liitu 28 ettevõtet, siis tänaseks on see arv 43,” kommenteerib Mats, kes jätkab teist aastat juhatuse esimehena. “Kasvav organisatsioon esitab ka suuremaid nõudmisi. Sektoris on teemasid ja kitsaskohti, mille lahendamine on märksa lihtsam, kui oleme koondanud jõud,” kommenteerib Mats.

Ühel uuel juhatuse liikmel, Vipson Projekt OÜ tegevjuhil Taavi Tuvikesel on see juba teine kord samas ametis: “Ma olen korra juba juhatuses olnud, aga praegune töömaht on kordades suurem. Püüan seda usaldust vääriliselt kanda, minu jaoks on see suur au.” Tuvikese sõnul on tema tegevuse prioriteediks juhatuses parandada palkmajade mainet, kuna palkmajade energiatõhusus ja tuleohutus on erinevate seadusemuudatuste löögi alla sattunud. “Minu sõnum teistele puidust ehitajatele oleks, et palkmaja-tootjate arv ja tootmisvõimsus on nii väike, et meid ei peaks võtma konkurentidena, vaid kui sektorile värvi andjatena – erinevus mitmekesistab. Kui meil on tugevad juured, siis on tugev ka võra,” kommenteerib Tuvike. “Ei tahaks lõpetada nagu Soome või pool Euroopat, kus on vaid mõned üksikud tööstuslikult tootvad käsitöö-palkmajade ehitajad järel. Meil on veel, mida kaitsta ja säilitada.”

Teemad, millega sektoriüleselt peab tegelema, on Tuvikese arvates energiatõhusus ja tulepüsivus, kus oleks vaja läbi viia katsetused ja reaalsed uuringud. “Me peame veenma arhitekte, seaduseloojaid ja ka tavakodanikke, et puhtast puidust tehtud maja säästab nii keskkonda ja ka elanike tervist,” ütleb Tuvike.

EPML üldkoosolek Põltsamaal