Eesti parim käsitöö palkmajaehitaja on Vladimir Kalames

Täna, 11. juunil, Räpinas aset leidnud käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse võitjaks osutus Vladimir Kalames Majand OÜ-st. Võistlusel saavutas teise koha Ahto Naruski (Saulerman OÜ) ning kolmas oli Jüri Võsakovski (Saulerman OÜ).Iga võistleja pidi ettevalmistatud alusele paika panema ühe 1,5 m pikkuse palgi – sh tegema ühe nurgatapi ja 1,2 m vara ning lõikama sirgeks palgi otsad alumiste palkide järgi.

Iga võistleja võis valida kolme erineva nurgatüübi vahel – valikusse kuulusid norra nurk, eesti tuulelukuga puhasnurk ja eesti tuulelukuga järsknurk. 

Esikoha saavutanud Vladimir Kalames valis norra nurga ja täitis võistlusülesande 37 minuti 31 sekundiga. Teise koha saavutanud Ahto Naruski aeg oli 52 minutit 15 sekundit ning kolmanda koha saavutanud Jüri Võsakovski aeg 56 minutit 5 sekundit – mõlemad võistlejad valmistasid eesti tuulelukuga järsknurka.

Palkmajaehitajate võistlusel hinnati palgi paikapanemise kiirust ja täpsust – iga ebatäpsuse ühe millimeetri eest arvestati võistlejale neli trahvisekundit. Võistluse võitis eeltoodud ülesande lühima ajaga teostanud võistleja – seejuures võisteldi ühes kategoorias, mistõttu valis iga võistleja nurgatüübi, mille valmistamises on ta vilunuim ning mille valmistamine võttis tal eeldatavalt kõige vähem aega

“Kokku osales toimud kutsevõistlusel 11 palkmajaehitajat, mistõttu võib esmakordselt toimunud võistluse lugeda igati kordaläinuks. Küllalt suur oli ka publiku huvi – Räpina  “Hea kodu päevade” külastajate jaoks oli tegemist väga põneva üritusega, mida jälgis kogu võistluse jooksul suur publik,” sõnas Eesti Puitmajaliidu juhatuse liige Elari Kivisoo.