Eesti esimeseks puitmaja sõbraks valiti Reet Truuts

Eesti edumeelseid puitmajatootjaid ühendav ning puitmajatootjate rahvusvahelise konkurentsivõime arendamisega tegelev Eesti Puitmajaliit andis esmakordselt välja aunimetuse „Eesti puitmaja sõber,“ mis omistati EAS-i välisinvesteeringute ja väliskaubanduse vanemnõunikule Reet Truutsile.

Eesti puitmajaklastri juhi, Elari Kivisoo sõnul on Reet Truuts Eesti puitmajade ekspordile läbi oma tulemusliku töö kaasa aidanud juba ligi 10 aastat Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ja selle eelkäija Eesti Ekspordiagentuuri juures. Tema kaasabil on korraldatud puitmajatootjatele läbi aja mitmeid ekspordi sihtturgude külastusi ning tema vahendatud kontaktidest on mitmed osutunud ettevõtete jaoks kasulikuks ning seeläbi aidanud kaasa Eesti ettevõtete eksporditulu suurendamisele tervikuna.  

Lisaks on Truuts koostanud sisu ka mitmetele Eesti puidutooteid tutvustavatele rahvusvahelistele reklaammaterjalidele.

Kivisoo sõnul on Eesti puitmajatootjaid tervikuna edukad eksportöörid ka Euroopa mõistes – müügitulu absoluutnumbrite alusel on Eesti Euroopa Liidu neljas puitmajade eksportöör. Käesoleval hetkel on Eesti puitmajatootjatel ligikaudu 30 ekspordi sihtriiki, millest suurim on Norra, kuhu eksporditakse üle kolmandiku kogu puitmajadest. Suuremad sihtriigid on veel Saksamaa, Suurbritannia, Taani ja Soome.

Eesti Puitmajaliit on asutatud 17 puitmaju tootva ettevõtte poolt 1990. aasta 20. mail. Käesoleval hetkel kuulub liitu 30 ettevõtet – element- ja ruumelementmajade, käsitöö ja masinpalkmajade ning aiamajade tootjad.

Eesti Puitmajaliidu liikmete müügitulu ja töötajate arv moodustab ligikaudu 40% kogu kohaliku sektori vastavatest näitajatest. Sealhulgas ulatub puitmajade eskpordi reaalne osakaal ligi 85 protsendini sektori müügitulust.