Teadustöö preemia

Teadustöö preemia on Eesti Puitmajaliidu (EPML) ja Eesti puitmajaklastri välja kuulutatav tehasemaja valdkonna parima lõputöö konkurss.
 
Konkurssi korraldatakse eesmärgiga edendada tehasemaja tootmist toetavat teadus- ja arendustegevust ja motiveerida üliõpilasi tegema sektori arengut toetavaid teadustöid. Konkursi raames antakse välja kolm preemiat kogusummas 1500 eurot:
  • I preemia 700 eur
  • II preemia 400 eur
  • III preemia 200 eur

Preemiafondist 200 eurot jaguneb parima lõputöö juhendajate vahel.

Preemiale võivad kandideerida Eesti kõikide kõrgkoolide tudengid, kelle bakalaureuse-, magistri- või rakenduskõrghariduseõppe lõputöö:

  • käsitleb tehasemaja tootmise, arendamise, turundamise vm seonduva valdkonna aktuaalse probleemi lahendust;
  • annab olulist lisandväärtust Eesti puitmajasektorile.

Komisjon, kuhu kuuluvad EPMLi juhatuse poolt määratud isikud, hindab preemiate jagamisel eelkõige töö sidusust puitmajaehituse sektoriga,   uurimusvaldkonna uudsust, teema mõjukust ja  rakenduslikkust ning diplomitöö panust puitehituse sektori arengule kaasaaitamisel.

Täpsem informatsioon ja kandideerimistingimused on leitavat siit: Kõrgkoolide_lõputööde_preemia_2018

Tööde esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.07.2018

Tehasemaja valdkonna arengusse panustavate teadustööde autorite tunnustamist alustati 2015.aastal. Preemiakonkurss on osa  laiapõhjalisest koostööprojektist, millega edendatakse puitmajaklastri ning kõrgkoolide vahelist koostööd.