PALMAKO AS

Palmako forener trehustradisjoner med innovasjon

Den estiske trehusprodusenten Palmako, som i flere år hatt virksomhet i det skandinaviske markedet, har det siste året opprettet egne lokale filialer både i Norge og Sverige og setter nye standarder i bransjen.

Byggingen må ha høy kvalitet, men skje raskt; den må være innovativ, men respektere tradisjoner, og kundeservicen må være behagelig og personlig – også når en stor del av arbeidet skjer på den andre siden av Østersjøen.

Ifølge Palmakos leder Rain Raudsepp har moderne trehusbygging i rad og rekke fjernet de svakhetene som tidligere har vært regnet som uunngåelig i byggevirksomhet. «Produksjon av elementene i et tørt miljø reduserer risiko som følge av værforholdene på byggeplass, bruk av flate elementer gjør transporten effektiv, produksjonen har mindre svinn og er mer kostnadseffektiv – for hvert steg har produktene under merkevaren Palmako Prebuilt fordeler framfor tradisjonelle byggemåter,» forklarte Raudsepp.

  

Palmako produserer ikke bare standardmodeller, men tilbyr også hus basert på kundens tegninger. I Palmakos sortiment av flatelementhus finnes både boliger, anneks, minihus, fritidsboliger, eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og mindre inntil tre etasjers leilighetskomplekser.

I samarbeid med Estlands trehusklynges (Eesti Puitmajaklaster) forskningsinstitusjoner har de i utarbeidelsen av Prebuilts produktkategorier for trehus meget stort fokus på energieffektivitet. Palmakos ingeniører holder kontinuerlig øye med nye materialer, analyserer materialenes egenskaper og mulighetene for å forbedre standardkonstruksjonene og -detaljene ytterligere. På samme måte tas det hensyn til anbefalinger og erfaringer fra kundene – alt dette for kontinuerlig å forbedre produktene og redusere de fabrikkproduserte husenes energibehov.

Trematerialene som benyttes i produksjonen kommer fra Estland. «Kvaliteten på trevirket i husene våre kan vi være 100% sikre på. Ettersom Palmako er en del av Estlands største skog- og treindustriforetak Lemeks Grupp, gjør det oss til en del av en integrert verdikjede: fra skogplanting til avvirkning og helt fram til det ferdige sluttproduktet,» forklarte Raudsepp. «I tillegg gir selskapets størrelse finansiell soliditet til å ta ansvar også for gjennomføringen av større prosjekter.»

Foretaket produserer 50 000 trehus i året, eksporterer 95% av produksjonen gjennom profesjonelle aktører. «For å kunne betjene privatkunder ønsker vi å skape gode samarbeidsrelasjoner med byggentreprenører og eiendomsutviklere i våre målmarkeder. 

Vi ønsker å utvikle oss i fellesskap med våre nye samarbeidspartnere og utarbeide nye og interessante modeller,» forklarte Raudsepp, som leder Palmakos over 400 ansatte.

Selskapet har lang erfaring med produksjon i industriell skala, og hovedmarkedene er Tyskland, England, Frankrike, Italia, Sverige og Danmark. I 2017 oversteg omsetningen 60 millioner euro.

Palmako er en del av klyngen av estiske trehusprodusenter, som har som mål å utvikle internasjonalt samarbeid mellom bedriftene og forsknings- og utviklingsinstitusjonene. Klyngens virksomhet er innrettet på utvikling av medlemmenes kompetanse og innovasjon: www.woodhouse.ee
www.estonia.ee 

 Lauri Kivil, leder i trehusklyngen

Palmako er et av de sterkeste foretakene i Estlands trehusklynge, som med sin stabile utvikling, strategiske ledelse og allsidige produktportefølje er et forbilde, ikke bare for partnerne i klyngen men også for de fleste trehusprodusentene i Europa. Rain Raudsepp har ved siden av å sikre Palmakos suksess og bærekraftige utvikling også gitt vesentlige bidrag til hele den estiske trehusindustriens utvikling – klyngens aktuelle utviklings- og markedsaktiviteter, klyngens visjon, strategi og handlingsplan bygger i svært stor grad på innspill fra nettopp Palmakos beste praksis.

 

Be om et tilbud